Organizacja Narodów Zjednoczonych udziela nagany Monsanto

Organizacja Narodów Zjednoczonych udziela nagany Monsanto za próby przejęcia kontroli nad zasobami żywności na całym świecie.
Prezydent Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w swoich uwagach wstępnych w zeszłym tygodniu potępił Monsanto za spekulacje. Prezydent H. E. M. Miguel d’Escoto Brockmann zauważył, że globalny kryzys spożywczy jest większy niż kiedykolwiek. W jego uwagach podczas zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku, oskarżył bank Światowy za spowodowanie kryzysu żywności (wzrost cen żywności o 75%) poprzez transfer produkcji roślinnej spożywczej w kierunku biopaliw. Podkreślił, że światowe zasoby żywności „zostały podporządkowany finansowym zyskom garstki międzynarodowych korporacji, które monopolizują wszystkie aspekty produkcji żywności, od nasion do głównych łańcuchów dystrybucyjnych, i te korporacje są głównymi beneficjentami kryzysu światowego. Dane statystyczne za rok 2007 pokazują, że korporacje kontrolujące rynki zbożowe, takie jak Monsanto i Cargill zwiększyły zyski odpowiednio o 45 i 60 procent.”
https://www.organicconsumers.org/articles/article_14843.cfm