Kongres Walki z Głodem wzywa do wycofania GMO

GM-free Ireland Network podaje w swojej relacji prasowej, że Kongres Walki z Głodem wzywa do wycofania GMO.
Organizacje pozarządowe podczas Kongresu Walki z Głodem odbywającego się w ramach Światowego Dnia Żywności wezwały, byłego Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych Kofiego Annana, i Mary Robinson, byłą prezydent Irlandii i komisarza ONZ do praw człowieka, aby przeciwstawili się uprawom GMO, które są promowane jako niezbędne do wyżywienia rosnącej populacji krajów rozwijających się. (…)
Afrykański Centrum Bezpieczeństwa Biologicznego (African Centre for Biosafety), , Greenpeace International, Friends of the Earth, i GM-free Ireland oznajmili, że patentowane uprawy GM są częścią niezrównoważonego, przemysłowego modelu rolnictwa, który czyni rolników bardziej zależnymi od Monsanto i innych olbrzymich agrobiotechnologicznych firm, które zmuszają rolników do kupowania nasion GM wraz z „markowymi” nawozami do ich uprawy. „Europa odrzuciła uprawy GM z powodu ich potencjalnych genetycznych, zdrowotnych, rolniczych, środowiskowych, prawnych, gospodarczy i żywnościowych zagrożeń. Propagowanie uwolnienia GMO w krajach rozwijający się jest niedopuszczalne. „[2] (…)
Mariam Mayet, prezes Afrykańskiego Centrum Bezpieczeństwa Biologicznego powiedziała: „GMO, Zielona Rewolucja, pomoc żywnościowa dla Afryki są częścią problemów, które spowodowały zmiany strukturalne prowadzące do obecnego globalnego kryzysu. Podważyły one systemy i suwerenność żywnościową Afryki, prawo ludzi do zdrowego i kulturowo odpowiedniego jedzenia, wyprodukowanego całkowicie ekologicznie i przy użyciu zrównoważone metod upraw, i prawo ludzi by mieć wpływ na swoje jedzenie i sposób rolniczego gospodarowania”.(…)
Kolumbijski misjonarz Seán McDonagh, który pracuje z rolnikami w krajach rozwijające się powiedział: „Patentowane uprawy GM prowadzą do korporacyjnej prywatyzacji rolniczych nasiona i ziemi, powodują ubóstwo, rujnują finansowo oraz zmuszają miliony rolników do opuszczenia swoich gospodarstw i utrzymywania się przy życiu w slamsach w dzielnicach nędzy. Położenie kresu głodowi wymaga by badania naukowe zaspokoiły potrzeby lokalnych społeczności w lokalnych ekosystemach, urozmaiconej produkcji roślinnej, reformy rolnej, większej dostępności kredytów i zmian ze zorientowanych na eksport upraw na lokalną produkcję żywności. Uprawy GM są milowym krokiem w złym kierunku. „[16]

Źródło: http://www.gmfreeireland.org/press/GMFI43.pdf