GMO w Polsce – rządowy gest Piłata

Zapraszamy na konferencję prasową nt. nowej propozycji ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”. Tematem konferencji będzie przedstawienie projektu ustawy oraz stanowisk poszczególnych organizacji i instytucji. Projekt m. in. przerzuca (gestem Piłata) odpowiedzialność za konsekwencje wprowadzenia GMO do środowiska oraz wszystkie koszty związane z tworzeniem stref wolnych od GMO na władze lokalne. Tymczasem procedura tworzenia stref wolnych od GMO jest niejasna, zbyt skomplikowana, kosztowna…niemożliwa do wykonania. Projekt również drastycznie narusza Konstytucję RP, prawo międzynarodowe i traktatowe. Projekt wprowadza w błąd Polaków sugerując, że jest możliwe sąsiadowanie upraw GM z uprawami tradycyjnymi. Projekt stoi w sprzeczności z Ramowym Stanowiskiem Polski dotyczącym organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

MIEJSCE konferencji: Kraków, ul. Łobzowska 35/4 (siedziba Małopolskiego PiS)
CZAS: 4 września o godz. 12:00
W konferencji wezmą udział:

  • Maria Malinowska – radna województwa
  • Jadwiga Łopata (0338797114), laureat Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO”, www.polska-wolna-od-gmo.org
  • Sir Julian Rose, prezes ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, www.gmo.icppc.pl