Stanowisko informacyjne CO KPRP

Pani Jadwiga Łopata Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC Szanowna Pani Dziękujemy za e-maile z 5 i 8 grudnia 2017 roku nadesłane na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej. Informujemy uprzejmie, że z uwagą zapoznaliśmy się z przedstawionymi opiniami i postulatami dotyczącymi m.in. obrotu nasionami GMO. Odnosząc się do poruszonych kwestii, pragniemy wskazać, że 16 grudnia 2016 roku Sejm przyjął poprawki Senatu zgłoszone do wskazanej w Pani liście ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Zgodnie z ostatecznie zaakceptowanymi zmianami Rada Ministrów ma możliwość wprowadzenia w drodze rozporządzenia zakazu obrotu materiałem siewnym (w tym genetycznie modyfikowanym) określonych odmian, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska. W dniu 28 grudnia 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ww. ustawę. Pozdrawiamy Panią serdecznie. Z wyrazami szacunku, Witold Trębicki Kierownik Zespołu Korespondencji Obywatelskiej Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa e-mail: listy@prezydent.pl