Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

16 XII 2016, godz. 08:29 – 08:56

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sala im. Macieja Rataja (nr 102, bud. C-D)