Podziękowanie za zaproszenie – bp Dydycz

Drohiczyn, 06. 05. 2008 r.

Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za nadesłane zaproszenie i to do… Belwederu.

Gratuluję jakże bardzo potrzebnej inicjatywy. Należy robić wszystko,aby stać na straży natury, a zwłaszcza w tym, co dotyczy ochrony życia i jego podtrzymywania.
Żywienie zawiera się właśnie w podejściu, jak najbardziej. Niestety, przybyć nie mogę. Zapewniam wszakże o modlitewnej pamięci i życzę Bożego błogosławieństwa w czasie obrad, w podejmowaniu wniosków, dobrych wniosków i w ich wprowadzaniu w życie.

Szczęść, Boże!

+ Antoni P. Dydycz
Biskup
Drohiczyński

Koalicja „Polska Wolna od GMO”

JUŻ 170 organizacji, VIPów i osób prywatnych popiera KOALICJĘ!

KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO” reprezentuje mi. rolników, naukowców, lekarzy, polityków, ekologów, studentów. POLACY NIE CHCĄ GMO!

W naszym głębokim przekonaniu zachowanie przez Polskę statusu kraju wolnego od GMO urasta do rangi racji stanu! Tymczasem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki zadeklarował, iż planuje odwołać zakaz dotyczący genetycznie modyfikowanych pasz dla zwierząt, który w tym roku miał wejść w życie. Ponadto, Pan Minister oświadczył, iż zastanawia się nad dopuszczeniem do komercyjnej uprawy roślin genetycznie modyfikowanych na polskiej ziemi zgodnie z kontrowersyjnymi dyrektywami Unii Europejskiej.

Read more

Podlasie wolne od GMO. Polska wolna od GMO.

Otwarte rozmowy o GMO.

Stowarzyszenie Współpracy „Polska- Wschód”, Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku wspólnie z Koalicją „Polska wolna od GMO” we współpracy z posłem Krzysztofem Jurgielem w już 26 marca rozpoczyna kampanię pod hasłem „Podlasie wolne od GMO. Polska wolna od GMO”. Jest celem strategicznym jest upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców woj. podlaskiego na temat zagrożeń związanych z wprowadzaniem żywności z organizmami genetycznie modyfikowanymi. Mam ona także służyć konsolidowaniu zwolenników rozwoju rolnictwa ekologicznego i tradycyjnych wyrobów lokalnych. Celem jest także spopularyzowanie wśród mieszkańców Podlasia Ramowego Stanowiska Polski w sprawie organizmów genetycznie modyfikowanych z 2006 roku. Prezentowane będą poglądy zarówno zwolenników utrzymania Stanowiska, jak i jego przeciwników.
Read more

List Otwarty Koalicji “Polska Wolna od GMO” do Ministra Rolnictwa

Warszawa 25.02.2008

Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi

List Otwarty
Koalicji „Polska Wolna od GMO”

Szanowny Panie Ministrze,

Dziękujemy za zaproszenie przedstawicieli KOALICJI na spotkanie dnia 25 lutego 2008. KOALICJA “POLSKA WOLNA OD GMO” powstała 1 grudnia 2007 w Krakowie w związku z narastającym zagrożeniem wprowadzenia do Polski upraw GMO oraz agresywnym lobbingiem zwolenników GMO.
Na dzień dzisiejszy przystąpiło do KOALICJI 116 organizacji/instytucji/jednostek i ekspertów. Read more

1 2