Koalicja „Polska Wolna od GMO”

JUŻ 170 organizacji, VIPów i osób prywatnych popiera KOALICJĘ!

KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO” reprezentuje mi. rolników, naukowców, lekarzy, polityków, ekologów, studentów. POLACY NIE CHCĄ GMO!

W naszym głębokim przekonaniu zachowanie przez Polskę statusu kraju wolnego od GMO urasta do rangi racji stanu! Tymczasem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki zadeklarował, iż planuje odwołać zakaz dotyczący genetycznie modyfikowanych pasz dla zwierząt, który w tym roku miał wejść w życie. Ponadto, Pan Minister oświadczył, iż zastanawia się nad dopuszczeniem do komercyjnej uprawy roślin genetycznie modyfikowanych na polskiej ziemi zgodnie z kontrowersyjnymi dyrektywami Unii Europejskiej.

TAKIE STANOWISKO TO KOMPLETNE IGNOROWANIE NAUKOWYCH DOWODÓW NA ISTOTNĄ SZKODLIWOŚĆ GMO ORAZ CAŁKOWITE POMIJANIE OSTREGO SPRZECIWU POLSKIEJ OPINII PUBLICZNEJ !!

Ta kapitulacja przed biotechnologicznymi korporacjami i unijnymi naciskami utoruje drogę potencjalnie niebezpiecznym i nieprzewidywalnym konsekwencjom dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Manipulowanie w łańcuchach pokarmowych za pomocą technologii GMO to zakrojony na szeroką skalę, całkowicie nieodpowiedzialny eksperyment na ludziach i przyrodzie. W trakcie tego, wymykającego się spod kontroli eksperymentu, całe społeczeństwa bezwiednie traktowane są jak zwierzęta doświadczalne.

Polscy obywatele oraz polska wieś zapłacą trudną do wyobrażenia, niezwykle wysoką cenę, jeżeli obecne propozycje zostaną zatwierdzone przez Sejm i Senat.

„Organizmy transgeniczne charakteryzują się olbrzymią ekspansywnością, rozwijając się kosztem roślin konwencjonalnych, których właściwe miejsce w ekosystemie ukształtowało się na przestrzeni miliardów lat ewolucji. Jeśli ta Puszka Pandory raz zostanie otwarta, nie będzie już można ochronić polskiej żywności ani słynnej różnorodności biologicznej polskiej wsi. A przecież Polacy, wraz z innymi mieszkańcami Europy, zdecydowanie odrzucili GMO!” – mówi Paweł Połanecki, niezależny ekspert.

* Niedawno Prezydent Francji Sarkozy powołał zespół niezależnych ekspertów, aby ocenić ryzyko związane z uprawami genetycznie modyfikowanej kukurydzy Monsanto (MON 810). Zgromadzone przez zespół dane przyczyniły się do zakazania upraw MON 810 we Francji. Francja nie prosiła o zgodę Komisji Europejskiej lecz kierowała się potrzebą chronienia zdrowia swoich obywateli i obrony francuskiej wsi.

* Austria, Grecja i Węgry również odmówiły podporządkowania się Komisji Europejskiej, która groziła nałożeniem kar za blokowanie importu i wysiewania genetycznie modyfikowanej kukurydzy.

* Stavros Dimas, Komisarz UE ds. Środowiska, sam ma poważne zastrzeżenia, co do bezpieczeństwa żywności i nasion modyfikowanych genetycznie, jak również zdolności Europejskiej Agencji ds. Standardów Żywieniowych do bezstronnej oceny GMO.

Rząd RP ma przykłady, które wyraźnie pokazują, że nie ma powodu działać w strachu przed represjami KE.

Dotychczasowe odważne stanowisko Polski w sprawie zakazu stosowania GMO zdobyło uznanie na całym świecie, tworząc precedens, który chcą naśladować inni. Zrezygnować w takiej chwili to ofiarować wielkim korporacjom „licencję na zabijanie” i skazać przyszłe pokolenia Polaków na niebezpieczną dietę z GMO i środowisko zdewastowane przez genetycznie zmodyfikowane uprawy.

„Mamy niewiele czasu na działanie. Administracja została uwiedziona przez biotechnologiczne korporacje i unijną biurokrację. Tymczasem miliony Polaków nie mają pojęcia, co ich czeka. Pewnego ranka obudzą się i odkryją, że drzwi dla genetycznie modyfikowanej żywności i nasion zostały otwarte i że nie mają już wyboru. Przykłady zagrożenia dla zdrowia w żywności genetycznie modyfikowanej opisuje np. Jeffrey M. Smith w swoich książkach „Genetyczna Ruletka” i „Nasiona Kłamstwa”.” – mówi Jadwiga Łopata, laureat ekologicznej Nagrody Goldmana

„Kiedy politycy zaczynają spekulować zdrowiem narodu, trzeba zapalić wyraźne światło ostrzegawcze. Inżynieria genetyczna w przypadku naszej żywności i nasion to zbiorowa ruletka, a kasynem ma się stać polska wieś. Nie możemy do tego dopuścić!” – mówi Sir Julian Rose.

„Wzywamy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego oraz Ministra Środowiska Pana Macieja Nowickiego do zaostrzenia istniejących ustaw o nasiennictwie i paszach, oraz projektu ustawy o GMO i nie narażania Polski na wysoce ryzykowne i nieprzewidywalne konsekwencje.” – mówi dr Roman Śniady w imieniu KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO”

www.polska-wolna-od-gmo.org