Protest „Śmierć tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa”

Zobacz zdjęcia z protestu

5 czerwca odbył się w Warszawie SYMBOLICZNY PROTEST pt. 'ŚMIERĆ TRADYCYJNEGO I EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA’ zorganizowany przez ICPPC, Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu, Ekoland, OBYWATEL I KOALICJĘ „POLSKA WOLNA OD GMO”. [singlepic id=244 w=150 h=150 float=left] Protestujący zadedykowali Ministrowi Rolnictwa i Ministrowi Środowiska trumnę oraz wieniec z napisami: „Tutaj leży Polska Wolna od GMO”, 'Tutaj leży polska bioróżnorodność”, „Tutaj leżą tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa rolne”. W ten sposób chcieli oni wstrząsnąć sumieniami polityków, którzy, zamiast bronić Polaków i polskiej wsi wprowadzają przepisy sprzyjające ponadnarodowym korporacjom. Read more

Europejscy wyborcy domagają się moratorium na GMO

Kandydaci na Europosłow pod lupą!

JEDYNA DROGA DLA EUROPY TO WPROWADZENIE ZAKAZU NA GMO!

250 uczestników z 28 krajów Piątej Europejskiej Konferencji pt. „Żywność i Demokracja” poświęconej Regionom Wolnym od GMO, która odbyła się 24-25 kwietnia w Lucernie (Szwajcaria) domaga się natychmiastowego wprowadzenia moratorium na GMO w Unii Europejskiej. Wśród wykładowców byli mi.: przedstawiciele szwajcarskiego Parlamentu oraz Ministrowie Rolnictwa z Austrii, Szkocji i Czech. W Deklaracji Końcowej napisano mi.: „…W sytuacji gwałtownego wzrostu liczby regionów, które zadeklarowały wolę pozostania wolnymi od GMO (196 regionów typu polskie województwa, 4567 regionów typu polskie powiaty i/lub gminy) oraz wprowadzenia zakazu na uprawy GMO przez 7 krajów UE, nie było lepszego momentu niż teraz aby wprowadzić w UE ponowne moratorium na GMO…’ oraz „…Wzywamy agro-chemiczne korporacje aby przestały wykorzystywać problem głodu na świecie jako podstawowego argumentu o konieczności wprowadzenia GMO bowiem praktyka pokazuje, że jest to fałszywa i nieetyczna propaganda…” Read more

Realizacja „ustawy o nasiennictwie”

Warszawa  17 marca 2009  r.

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie braku realizacji postanowień Ustawy o nasiennictwie dotyczących zakazu wprowadzania do obrotu na terytorium RP nasion genetycznie modyfikowanych oraz nielegalności upraw roślin GMO  przedstawione Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Senatu RP w dniu 17.03.2009 r.

Wysoka Komisjo,

Według  Polskiego Związku Producentów Kukurydzy uprawy kukurydzy modyfikowanej MON 810 objęły w minionym sezonie obszar 3000 ha. Informacje te zostały przekazane niezwłocznie do raportów zagranicznych instytucji monitorujących areały stosowania roślin GMO. Na skutek tych doniesień , Polska została umieszczona w rejestrze krajów,  na trenie których prowadzone jest otwarte użycie organizmów genetycznie modyfikowanych.

W tej sytuacji, w ocenie opinii społecznej, w tym olbrzymiej rzeszy przeciwników GMO działających  w organizacjach konsumenckich w Europie i na świecie – Polska straciła status kraju genetycznie czystego, wolnego od GMO. Read more

Krajowe regulacje prawne dotyczące GMO

Warszawa  17 marca 2009  r.

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie porządkowania krajowych regulacji prawnych  dotyczących GMO do wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie współistnienia upraw roślin transgenicznych z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi przedstawione Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP w dniu 17.03.2009 r.

Wysoka Komisjo,

Jednym z naczelnych źródeł prawa międzynarodowego i krajowego stosowanego  w obszarze zagadnień ochrony środowiska jest Zasada Zrównoważonego Rozwoju, z definicji  określana jako: „oddziaływanie aktywności ludzi na globalne zasoby biofizyczne w taki sposób, aby postęp ludzkości i zachowanie równowagi biofizycznej świata osiągane były na równi.”

Read more

1 2 3 4