Europejscy wyborcy domagają się moratorium na GMO

Kandydaci na Europosłow pod lupą!

JEDYNA DROGA DLA EUROPY TO WPROWADZENIE ZAKAZU NA GMO!

250 uczestników z 28 krajów Piątej Europejskiej Konferencji pt. „Żywność i Demokracja” poświęconej Regionom Wolnym od GMO, która odbyła się 24-25 kwietnia w Lucernie (Szwajcaria) domaga się natychmiastowego wprowadzenia moratorium na GMO w Unii Europejskiej. Wśród wykładowców byli mi.: przedstawiciele szwajcarskiego Parlamentu oraz Ministrowie Rolnictwa z Austrii, Szkocji i Czech. W Deklaracji Końcowej napisano mi.: „…W sytuacji gwałtownego wzrostu liczby regionów, które zadeklarowały wolę pozostania wolnymi od GMO (196 regionów typu polskie województwa, 4567 regionów typu polskie powiaty i/lub gminy) oraz wprowadzenia zakazu na uprawy GMO przez 7 krajów UE, nie było lepszego momentu niż teraz aby wprowadzić w UE ponowne moratorium na GMO…’ oraz „…Wzywamy agro-chemiczne korporacje aby przestały wykorzystywać problem głodu na świecie jako podstawowego argumentu o konieczności wprowadzenia GMO bowiem praktyka pokazuje, że jest to fałszywa i nieetyczna propaganda…”

!!!Ponadto uczestnicy Konferencji podjęli decyzję, że wszystkim kandydatom do Parlamentu Europejskiego zostaną zadane kluczowe pytania w sprawie ich stanowiska nt. GMO i patentowania życia.

’… Uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810 (jedynej zmodyfikowanej rośliny dopuszczonej w UE) stanowią tylko 0.1% wszystkich upraw kukurydzy w UE i do tego w 2009 wykazują wyraźny spadek. Tylko 7 krajów UE uprawia tę kukurydzę, z czego 75% jest w Hiszpanii. Równocześnie tysiące rolników jest narażonych na niechciane zanieczyszczenie ich upraw przez GMO, zaś miliony Euro, pochodzące z podatków wyborców, są wydawane na
promocję i badania nad GMO. I to wszystko dzieje się w sytuacji gdy ponad 70% mieszkańców UE nie chce GMO”
…mówi Jadwiga Łopata, Laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
’…Najwyższy czas aby politycy zrozumieli, że nie będziemy na nich głosować jeśli nie będą nas właściwie reprezentować. Muszą zaprzestać wspierania korporacji i wprowadzić całkowity zakaz na GMO tak jak tego domagają się wyborcy…’ mówi Sir Julian Rose, prezes ICPPC.
WIĘCEJ O KONFERENCJI https://www.gmo-free-regions.org/food-democracy-april-2009.html

INFORMACJA DODATKOWA: PREZYDENT RP ZASYPYWANY LISTAMI
Od kilku dni Prezydent RP jest zasypywany listami z prośbą o interwencję, '…o podjęcie działań i uruchomienia mechanizmów, które doprowadzą do szybkiego wprowadzenia zakazu upraw kukurydzy MON810 w Polsce…’. Polacy piszą '…W sprawie GMO nasze Państwo wykazuje prawną 'niemoc’ – drastycznie są naruszane zapisy ustawy o GMO z 2001 r. oraz przepisy prawa konstytucyjnego w szczególności zaś, art. 39, art. 74, art. 86 oraz art. 64 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej…’

Listy takie wysłali mi.: KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO do której należy 286 organizacji i specjalistów, oraz setki prywatnych osób mi.: doc. dr hab. nauk medycznych Katarzyna Lisowska; prof. dr hab. nauk med Mieczysław Chorąży; Prof. zwycz Anna Stachurska; Radek Jędrzejczak, reżyser; prof, dr hab Maciej Jan Gromadzki, biolog; profesor Ewa Rembiałkowska SGGW; Wacław Radecki, reżyser filmowy; Jacek Rogoliński, pracownik naukowy/ adiunkt /Instytut Onkologii w Gliwicach; Andrzej Kotowiecki, PROKURATOR W STANIE SPOCZYNKU, Elżbieta Konarska, muzyk; Jagna Kaja Szulczewska, artyska; Waldemar Rataj, Centrum im.Mirosława Dzielskiego, prawnik; Anna Mikociak, plastyk; Dariusz Szczepański, muzyk; Yolanda Bordoni, Pisarka; Małgorzata Myszka, nauczyciel / artysta plastyk; prof. kier.kat. Ochrony Sr. roln. UR Magdalena Jaworska; Dr inż.Wiesława Juszkiewicz DEMETER-POLSKA, Prezes; Rafał Stypułkowski/ Home Inwest Sp. z o.o., Prezes Zarządu; Waldemar Gutowski, nauczyciel, radny gminy Bobrowniki; Iwona Stypułkowska, malarka; Jurata Bogna Serafińska, pisarka; i setki innych osób.

TREŚĆ LISTU: