Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy paszach.

The Hardwick Estate/UK,Warszawa, Stryszów, Kraków,Ostrowiec Świętokrzyski, Kluczkowo, Poznań, Ustroń, ...cała Polska! 29.06.2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, kancelaria@minrol.gov.pl, ardanowski@wp.pl, jkardanowski@wp.pl

Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa, Jarosław Sachajko, jsachajko@gmail.com

Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy paszach.

Szanowni Państwo,

Jak widać nie ma końca dla skandalicznej zmiany stanowiska PiS w sprawach GMO. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom oraz ustaleniom na ostatniej Komisji Rolnictwa dotyczącej ustawy paszowej Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt zmian Ustawy o Paszach, odraczający wejście w życie zakaz stosowania pasz GMO o kolejnych pięć lat, czyli do 1 stycznia 2024 r. To razem już 17 (!) lat odraczania zakazu stosowania pasz GMO, to 18 lat oszukiwania wyborców.

Powyższy projekt Ministerstwa Rolnictwa realizuje postulaty lobby paszowego, które od szeregu lat opóźnia wprowadzenie ustawowego zakazu pasz GMO. Kolejne odsunięcie zakazu stosowania pasz z GMO skutkuje przyzwoleniem na dalsze podtruwanie Polaków i tolerowanie monopolu zaopatrzenia w białko paszowe co prowadzi do utraty niezależności żywnościowej Polski.

W ciągu długich lat opóźniania wprowadzenia tego zakazu kolejne rządy i branża paszowa nie dokonały żadnych znaczących zmian dostosowawczych dla zlikwidowania deficytu białka i pozyskania alternatywnego źródła zaopatrzenia śruty sojowej wolnej od GMO. I teraz PiS dodaje kolejne 5 lat pozbawiając rolników zarobku i narażając ludzi, zwierzęta hodowlane i środowisko naturalne na skażenie chemiczne i genetyczne.

Wszyscy wiemy, że wartość importowanych genetycznie zmodyfikowanych dodatków do pasz to ponad 4 mld zł rocznie. Dużą część tej kwoty mogliby zarobić polscy rolnicy gdyby przepisy tworzone przez kolejne rządy wspierały polskie rolnictwo. Niestety kolejne rządy wspierają korporacje i planowo niszczą polskich rolników.

W uzasadnieniu projektu zmian Ustawy o Paszach powołano się na nieszkodliwość produktów pochodzących od zwierząt karmionych paszami GMO. TO SKANDALICZNE KŁAMSTWO. Wystarczy zapoznać się z badaniami niezależnych naukowców, np. wieloletnimi badaniami, przeprowadzonymi przez naukowców z Uniwersytetu w Caen (Francja), które uznano za najbardziej dokładne badania, jakie kiedykolwiek opublikowano w zakresie skutków zdrowotnych żywności GMO oraz herbicydu Roundup na szczurach. TO BADANIE POKAZUJE NADZWYCZAJNĄ LICZBĘ GUZÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ WCZEŚNIEJ I BARDZIEJ AGRESYWNIE, szczególnie u samic.

W uzasadnieniu ujawniono też ukrywaną dotychczas przed społeczeństwem prawdę, że stan zaopatrzenia w produkty odzwierzęce oraz jego ceny są uzależnione od importu ponad 2 mln ton śruty sojowej genetycznie modyfikowanej.

UWAGA! Wielu obecnych posłów PiS to „stara kadra” z którą przez lata współpracowaliśmy (jak byli w opozycji) i którzy obiecywali, że jak tylko dojdą do władzy to wprowadzą zakaz GMO…niestety daliśmy się oszukać ale w najbliższych wyborach pokażemy PiS-owi czerwona kartkę.

Szanowni Państwo,

Domagamy się utrzymania i egzekwowania ustawowego zakazu stosowania pasz GMO, który wprowadzono w Polsce Ustawą o paszach z dnia 22 lipca 2006 roku.

Domagamy się podjęcia natychmiastowych działań w celu zdemonopolizowania rynku paszowego w Polsce poprzez wdrożenie procesu odchodzenia od GMO w paszach – w roku 2018 redukcja białka GMO o 35%, w 2019 o 70%, w a po trzech latach zupełne zaprzestanie stosowania tego białka.

Ponadto domagamy się:

a) Pilnego wydania przepisów wykonawczych dla służb państwowych gwarantujących egzekwowanie wyżej wspomnianego zakazu.

b) Utworzenia mechanizmów i zabezpieczenia środków finansowych dla promocji i wspierania przyjaznego zwierzętom, wolnego od GMO systemu hodowli, którego efektem są dobrej jakości, smaczne i bezpieczne produkty.

c) Prowadzenia konsekwentnej polityki w zakresie promowania produkcji tradycyjnych roślin paszowych w zrównoważonych gospodarstwach rodzinnych oraz wspierania finansowego producentów pasz bez GMO.

d) Szerokiej promocji w Polsce i za granicą wysokiej jakości żywności opartej na paszach bez GMO. Wykorzystania tego elementu jako podstawowego atutu przy tworzeniu PR dla eksportu polskiej żywności.

NOWA PROPOZYCJA USTAWY O ZMIANIE USTAWY O GMO TO WYRAŹNY GEST POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW. To lekceważenie i oszukiwanie wyborców!

PRZYPOMINAMY:

W roku 2012 politycy PiS w ostrych słowach atakowali poprzednie rządy za wprowadzania moratoriów na obowiązywanie zakazu importu pasz GMO. Przypominamy, że posłowie tej partii od lat mówią, że są przeciwnikami GMO. Wielokrotnie zarzucali oni poprzednim rządom, że wprowadzają GMO do Polski tylnymi drzwiami, pozwalając na trucie obywateli, zwierząt i niszczenie polskiego rolnictwa.

DLACZEGO WIĘC OBECNY RZĄD – PiS, WBREW WIELOKROTNYM ZAPEWNIENIOM, ŻE JEST ZA POLSKĄ WOLNĄ OD GMO, OTWIERA DRZWI DLA GMO.

PRZYPOMINAMY:

ROK 2012:

”…PiS i SP zgłosiły wniosek o odrzucenie poselskiego (chodzi o posłów PO) projektu nowelizacji ustawy o paszach. Zakładał on wydłużenie okresu, w którym nie obowiązuje zakaz stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt, do 1 stycznia 2017 r., czyli o kolejne cztery lata…”

ROK 2018

Nowy projekt ustawy (projekt rządu PIS!!!) o paszach wnosi tylko jedna zmianę – przesuwa na dzień 1 stycznia 2024 r. termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO, czyli o kolejne 5 lata!

PRZYPOMINAMY!

W 2012 roku, A NAWET JESZCZE PRZED WYBORAMI, posłowie PiS mówili podobnie jak my, członkowie Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO: „Dalsza zgoda na korzystanie z pasz GMO w jeszcze większym stopniu uzależnią polską hodowlę od importu komponentów białkowych z innych kontynentów. Polska importuje soję GMO, wydając na ten cel ok. 4 mld zł rocznie. To są środki, które mogłyby pozostać w polskim rolnictwie, zwiększyć dochody polskich rolników…”

OBECNA PROPOZYCJA ZMIANY USTAWY O PASZACH TO SKANDAL!

Domagamy się utrzymania i egzekwowania ustawowego zakazu stosowania pasz GMO, który wprowadzono w Polsce Ustawą o paszach z dnia 22 lipca 2006 roku.

Domagamy się podjęcia natychmiastowych działań w celu zdemonopolizowania rynku paszowego w Polsce!

Z poważaniem,

 • Sir Julian Rose, rolnik, pisarz, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
 • Jadwiga Łopata, wiceprezes ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
 • Dorota Staszewska, lekarz medycyny, Koalicja Polska Wolna od GMO, Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15
 • Sebastian Kostkowski, prezes Fundacji Światowe Centrum Ekorozwoju
 • Edyta Jaroszewska-Nowak, edukacyjne gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, Solidarność RI o/zachodniopomorski
 • dr Barbara Maćkiewicz adiunkt w Zakładzie Gospodarki Żywnościowej i Wsi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Małgorzata Tarnoruda, pielęgniarka i świadoma konsumentka
 • prof. dr hab. Anna Raźny, Przewodnicząca Klubu Politycznego JEDNOŚĆ NARODU
 • Lesław Andrzej Wilk, Dyrektor Wschodnioeuropejskiej Fundacji Scenariuszowej
 • Józef Nowak, gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
 • dr Radosław Sławomirski, Przewodniczący Stowarzyszenia ZIELONA INICJATYWA
 • Beata Boczkowska, świadoma konsumentka, terapeutka
 • Maciej Wac-Włodarczyk, Dyrektor Zarządu Fundacji VIS VERITATIS im. Świętego Michała Archanioła
 • Marian Daszyk, Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Mieszkańców przed Budową Elektrowni Wiatrowych, Przewodniczący

ADRES DO KORESPONDENCJI:

==========================

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl

www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl

 

Stanowisko w formacie pdf tutaj  {klik}