Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) – kontynuacja.