Apel do Prezydenta RP w sprawie ustawy o paszach

Szanowny Panie Prezydencie,
reprezentując stanowisko członków Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”, w tym naukowców, członków organizacji rolniczych, społecznych, zawodowych oraz konsumentów, którzy domagają się utrzymania zakazu stosowania pasz GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

apelujemy do Pana Prezydenta o odmówienie podpisania Ustawy o zmianie ustawy o paszach i niedopuszczenie do przyjęcia przedłożonych w projekcie poselskim (z dnia 27.04.2012 r.), a przyjętych przez Sejm RP i Senat RP zmian do Ustawy paszach z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.), zmierzających do dalszego odsunięcia w czasie terminu wejścia w życie zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych surowców paszowych (Art. 15, ust.1, pkt 4 przedmiotowej ustawy). Czytaj całość [tutaj]