rozporządzenie zakazujące GMO

PETYCJA W SPRAWIE ZAKAZU REJESTROWANIA NASION, OBROTU I UPRAW ROŚLIN GMO W POLSCE

PETYCJĘ można też wydrukować i zbierać podpisy do 31 grudnia 2011 (listy można wysyłać  na adres kontaktowy ICPPC, 34-146 Stryszów 156)

Szanowni Państwo,
jak wiecie Prezydent zawetował ustawę o nasiennictwie ale ciągle powtarza, że nie znajduje potwierdzenia, iż żywność GMO jest niezdrowa. Z drugiej strony Minister Rolnictwa Pan Sawicki, który przez cały czas sprawowania władzy popierał GMO, deklaruje teraz, że poprowadzi Europę do całkowitego uwolnienia się od GMO. Nie robi jednak nic (!) aby uwolnić Polskę od GMO.
Wierzymy, że teraz jest dobry czas aby ‘wymusić’ na Rządzie RP zakaz upraw GMO: kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA (tylko te dwie uprawy są dopuszczone w UE a jedyną zgodną z prawem UE formą zakazu jest zakaz tzw. ‘case by case’, czyli każdej uprawy z osobna).
Nowa petycja jest szczególne zadeklarowana Ministrowi Rolnictwa i Minstrowi Środowiska bowiem to oni mogą wprowadzić zakaz uprawy GMO w drodze rozporządzenia.
Liczymy na Wasz podpis i Waszą pomoc w nagłaśnianiu tej petycji.
PETYCJĘ można też wydrukować i zbierać podpisy, tutaj: https://www.icppc.pl/antygmo/2011/09/petycja-w-sprawie-zakazu-rejestrowania-nasion-obrotu-i-upraw-roslin-gmo-w-polsce/
Serdecznie pozdrawiamy,
Jadwiga Łopata i Julian Rose