O lnie

Oto gatunki lnu występujące w Polsce, w tym dziko rosnące, bardzo rzadkie i chronione:

  • len austriacki – chroniony na mocy ustawy o ochronie przyrody i rozporządzenia w sprawie dziko występujących roślin objętych ochroną, znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i ma status – narażony na wyginięcie (według kategorii zagrożenia Światowej Unii Ochrony Przyrody);
  • len włochaty – chroniony na mocy ustawy o ochronie przyrody i rozporządzenia w sprawie dziko występujących roślin objętych ochroną, znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i ma status – narażony na wyginięcie (według kategorii zagrożenia Światowej Unii Ochrony Przyrody);
  • len złocisty – chroniony na mocy ustawy o ochronie przyrody i rozporządzenia w sprawie dziko występujących roślin objętych ochroną, ma status – narażony na wyginięcie (według kategorii zagrożenia Światowej Unii Ochrony Przyrody);
  • len zwyczajny – roślina lecznicza, jadalna, kosmetyczna, włóknista o znanych i uznanych właściwościach leczniczych, profilaktycznych, prozdrowotnych, wykorzystywana do bezpośredniej konsumpcji, do produkcji konsumpcyjnego oleju lnianego a także do produkcji tak cenionych ze względu na swą naturalność ubrań, ten naturalny len jest ze wszech miar dobrodziejstwem dla ludzi.
  • len przeczyszczający
  • len trwały

!!! W obliczu prowadzenia upraw lnu genetycznie zmodyfikowanego wszystkie te gatunki są narażone na przekrzyżowanie z nim i co za tym idzie na zagładę, na zniknięcie z naszego krajobrazu, na zanik naturalnych tak cenionych cech, na zniknięcie z naszego pożywienia, z szerokiego zastosowania w lecznictwie, na zniknięcie naturalnych ubrań lnianych – na rzecz genetycznie modyfikowanego lnu który leczy rany, ale unicestwia gatunki, prawdopodobnie jest niezdrowy do spożywania, nie nadaje się do stosowania w szerokim zakresie lecznictwie

Poniżej broszura Greenpeace o lnie