Pokaz filmu „Świat według Monsanto”

Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu „Świat według Monsanto” połączony z debatą na temat uprawy genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) w Polsce i problemów jakie mogą one spowodować w przyrodzie i rolnictwie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00, 2 czerwca 2009 w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym na Wawelu.

Po filmie zapraszamy do debaty. Naszymi gośćmi będą:

– Prof. Magdalena Jaworska z Akademii Rolniczej w Krakowie, która opowie o GMO w kontekście zagrożeń dla bioróżnorodności ,

– Dr. Roman Śniady z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który opowie o ekonomii i prawie w kontekście GMO,

– Jadwiga Łopata z Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, która opowie o zagrożeniach jakie GMO stwarza dla rolnictwa.

Polska jest krajem, w którym do dziś zachowały się tradycyjne metody uprawy ziemi, dostarczające nam wysokiej jakości pożywienia. Choć w skali całego świata wielkoobszarowe rolnictwo wypiera drobnych rolników, naszemu krajowi udało się pogodzić potrzeby produkcji żywności oraz ochrony środowiska. Jednak stan ten jest zagrożony przez uprzemysłowienie rolnictwa i związaną z nim uprawę GMO.

Do dnia dzisiejszego sześć krajów Unii Europejskiej ogłosiło na swoim terytorium zakaz uprawy kukurydzy GMO. Jakby na przekór tym tendencjom, w 2007 roku na terenie naszego państwa powstały pierwsze pola genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810, stworzonej przez koncern Monsanto, zaś w 2008 roku powierzchnia tych pól sięgnęła już 3000 ha. Z tego powodu tak bardzo ważna jest debata dotycząca tego problemu.

Organizatorami spotkania są Greenpeace, Instytut Spraw Obywatelskich, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi oraz Koalicja „Polska wolna od GMO”- organizacje aktywnie włączające się w dyskusję na temat GMO, prowadzące równocześnie działania na rzecz ochrony polskiego rolnictwa przed genetycznie modyfikowanymi uprawami. Spotkanie będzie miało następujący harmonogram:

11.00 – 11.05 wprowadzenie, Greenpeace

11.05 – 11.35 wystąpienia zaproszonych gości

11.35 – 13.15 prezentacja filmu „Świat według Monsanto”

13.15 – 13.30 debata z udziałem zaproszonych gości

Po części oficjalnej zapraszamy na konsumpcję regionalnych produktów
ekologicznych.

Kontakt:

Jadwiga Łopata, tel./fax:033 8797114

Joanna Miś, tel. + 48 22 851 26 42, fax: + 48 22 841 46 83, tel. kom. + 48
513 172 538