Powiedz nie dla upraw GMO w UE

W najbliższym czasie na głosowaniu ministrów środowiska w Brukseli będą podejmowane ważne decyzje w sprawie upraw w Europie roślin genetycznie modyfikowanych. Jeszcze raz powiedzmy wyraźne NIE dla GMO w Polsce i Europie. Prosimy o wysyłanie petycji/listów!
Na stronie https://www.gmo-free-regions.org/stop-the-crop-action/pl.html znajdziesz internetową petycję skierowaną do ministrów środowiska państw członkowskich.