taki mały Cypr a taki duży duch walki

MILION PODPISÓW PRZECIW GMO CHCEMY ZEBRAĆ DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA. PROSIMY O POMOC.

MAŁY CYPR ZEBRAŁ JUŻ 78 TYS. PODPISÓW POD ZAKAZEM DLA GMO!

Związek Ekologicznych i Społecznych Organizacji Cypru (Federation of Environmental and Ecological Organizations of Cyprus – FEEO) zebrał ponad 78 tysięcy podpisów pod petycją wzywająca do wprowadzenia zakazu GMO na Cyprze, w UE i na całym świecie. Cypryjczycy piszą: 'Wzywamy Komisję Europejską by uszanowała wolę Cypryjczyków aby wprowadzić zakaz na GMO. Popieramy poprawkę ustawodawstwa EU, aby pozwalać państwom członkowskim zabronić GMO na ich terenie.” Taki mały Cypr a taki duży duch walki…

PODPISZ DEKLARACJĘ DLA POLSKI I EUROPY WOLNEJ OD GMO.ZBIERAJ PODPISY POD NIĄ OD INNYCH!

[tutaj]

Pomóż kampanii przeciwko GMO – czytaj [tutaj]