Agrochemiczny koncern BASF pozywa Komisję Europejską

Od 12 lat niemiecka firma BASF stara się o zgodę na dopuszczenie do upraw genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka Amflora. Ziemniak ten został zmodyfikowany tak, że zawiera tylko jeden rodzaj skrobi : amylopektynową. W związku z tym, że zwykłe ziemniaki zawierają mieszankę skrobi z której trzeba usunąć pozostałe rodzaje – BASF twierdzi że wykorzystanie tego ziemniaka byłoby tańsze niż tradycyjnych. Obawy są jednak takie iż ziemniak Amflora oprócz zastosowań do przemysłu mógłby zostać stosowany jako składnik pasz, co wiąże się z bardzo dużym ryzykiem gdyż Amflora zwiera gen, podnoszący oporność na antybiotyki.

Wprowadzenie ziemniaka do obrotu powiększyłaby dochody koncernu. – „Niezatwierdzenie amflory powoduje utratę przez BASF opłat licencyjnych w wysokości od 20 do 30 milionów euro w każdym sezonie upraw – przyznaje Hans Kast, dyrektor wykonawczy i prezes BASF Plant Science. „

BASF pozwał Komisję Europejską do unijnego Sądu Pierwszej Instancji, ponieważ jak podają w komunikacie prasowym proces zatwierdzenia upraw ziemniaka Amflora był wielokrotnie bezzasadnie opóźniany przez Komisję”

źródło: https://wyborcza.pl/1,75248,5499833,Kartofla_wcisna_nam_na_sile_.html?skad=rss