Lokalizacje poletek doświadczalnych z uprawami GM

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społecznego (organ doradczy Komisji Europejskiej) naz temat poletek doświadczalnych.
Całość dostępna na stronie https://eescopinions.esc.eu.int/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces%5Cnat%5Cnat244%5Cces1656-2004_ac.doc&language=PL

punkt 5.20
Ostrożna polityka zakupów zakładów przetwórczych prowadzi do sytuacji, że w niektórych przypadkach całe regiony, na których występuje zwiększone ryzyko zanieczyszczenia we względu na uprawę GMO, wykluczone są ze skupu niezależnie od tego, że tylko część dostaw z tego obszaru jest rzeczywiście zanieczyszczona. Tylko jedna uprawa eksperymentalna pszenicy modyfikowanej genetycznie w pewnym landzie niemieckim doprowadziła do tego, że największa niemiecka grupa młynów w tej okolicy nie skupuje więcej pszenicy.

Lokaliczacje poletek doświadczalnych z uprawami GM w Polsce

Lokalizacja SDOO (Stacje Doświadczalne Oceny Odmian), w których prowadzone będą badania rejestrowe z kukurydzą genetycznie zmodyfikowaną NK 603 oraz 1507. Badania będą przeprowadzane przez Pioneer Hi-Bred Services GmbH Przedstawicielstwo w Polsce Swadzim, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórnetel/fax 061/8162068, e-mail: biuro@pioneer.info.pl

Miejscowość Adres Gmina Województwo
Krościna Mała 55-110 Prusice Prusice dolnośląskie
Pawłowice ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek Toszek śląskie
Śrem ul. Wiosny Ludów 27, 63-100 Śrem Śrem wielkopolskie
Przecław ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław Przecław wielkopolskie
Węgrzce 32-086 Węgrzce Zielonki małopolskie

źródło: https://gmo.mos.gov.pl/

Poletka te są zlokalizowane w województwach, których sejmiki wyraziły wyraźną wolę tworzenia stref wolnych od GMO. Ani rząd RP ani UE nie respektują woli lokalnych władz, które reprezentują mieszkańców danego regionu. Tym czasem poletka doświadczalne mogą być powodem zanieczyszczenia środowiska oraz poważnych problemów ekonomicznych (o czym piszemy w innych artykułach – menu „KoszenieGMO”)

List z Ministerstwa Środowiska w sprawie poletek doświadczalnych w Poslce.

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT OCHRONY PRZYRODY

00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

DOPgmo-076-l/6197/05/mg

Warszawa, dnia 29.07.2005r

Międzynarodowa Koalicja
dla Ochrony Polskiej Wsi
Stryszów

Odpowiadając na pismo z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie doświadczeń z roślinami genetycznie zmodyfikowanymi przedkładam następujące wyjaśnienia:

Dokumenty B/PL/05/02-01 i B/PL/05/02-02-CON, zamieszczone w bazie danych Joint Research Centre, są streszczeniami wniosków firmy Pionieer w sprawie prowadzenia eksperymentów polowych z kukurydzą 1507 i NK603.

Planowano rozpoczęcie cyklu doświadczalnego w kwietniu 2005r. W związku z koniecznością uzupełnienia wymaganej dokumentacji procedura rozpatrywania wniosku uległa wydłużeniu. Decyzja w powyższej sprawie została podjęta w drugiej połowic lipca br.

Pola doświadczalne nie zostały w związku z tym utworzone a rozpoczęcie eksperymentów polowych zostało przesunięte w czasie na przyszły rok. Nadzór nad poletkami doświadczalnymi będzie sprawować Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Pełny wniosek jest umieszczony w rejestrze ministra właściwego ds. środowiska (http;./GMO.gov.pl) Można tam znaleźć wszystkie dane o osobach odpowiedzialnych za realizację planowanego doświadczenia, strefach ochronnych, izolacji przestrzennej itd. Informacje dotyczące szczegółowej lokalizacji zostały wysłane do miejscowo właściwych władz lokalnych. Mają one obowiązek powiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty na ich terenie społeczność lokalną. Osoby zainteresowane (w tym rolnicy) mają możliwość składania uwag, w okresie jednego miesiąca od uzyskania informacji o planowanych uwolnieniach do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych, bezpośrednio do Ministerstwa Środowiska tub za pośrednictwem administracji lokalnej.

W obu tych przypadkach nie wpłynęły żadne uwagi od władz lokalnych oraz rolników.