Konsekwencje dziesięcioletnich upraw roślin GM w USA

Raport: EkoConnect Information Letter Organic Agriculture of Central and Eastern Europe (*) July, 2005 Autor: Ulrike Brendel

Uprawa komercyjna roślin GMO ma miejsce od dziesięciu lat; głównie roślin herbicydoodpornych (HR) i roślin Bt. Rośliny herbicydoodporne nie reagują na pewne herbicydy, np. RoundupReady koncernu gentechnicznego Monsanto. Rośliny Bt produkują natomiast własną truciznę przeciwko pewnym szkodnikom. Po 10 latach upraw roślin GM okazuje się, że obietnice korporacji nie sprawdzają się; zwiększenie zużycia środków chemicznych, brak zwiększenia ilości plonów, wzrost odporności u szkodników, to tylko parę z wielu problemów powodowanych uprawą roślin transgenicznych.

Więcej: us_po_10_latach.doc