Zasada „substantial equivalence” (równoważności składnikowej) zdyskredytowana przez naukę

PROLOG. Jak przyjęto zasadę „substantial equivalence” za „profesjonalną” zasadę w badaniu toksykologicznym żywności genetycznie zmodyfikowanej:

Dr Vandana Shiva: „Modyfikowanie genetyczne przeprowadzane jest w laboratoriach. Później, gdy rośliny są uwalniane, zachowują się na polu tak samo, jak każda inna roślina, a zatem ma miejsce zapylanie krzyżowe. Pyłek kwiatowy roznoszony jest przez wiatr, a wtedy zanieczyszczenie genetyczne jest nieuniknione. Z tego względu walczymy, aby zatrzymać zamierzone uwalnianie GMO do środowiska, ponieważ systemy, które powinny dbać o bezpieczeństwo tej technologii, zostały celowo zdemontowane.

Podczas Szczytu Ziemi w Rio, kiedy chcieliśmy włączyć klauzule biobezpieczeństwa do Konwencji o różnorodności biologicznej, prezydent Stanów Zjednoczonych, George W. Bush, pospiesznie opuścił Rio, odmawiając podpisania konwencji. Kiedy wrócił do USA, natychmiast poprosił wiceprezydenta Dana Quayle’a, aby mu coś doradził. Wiceprezydent stał się orędownikiem czegoś, co nazwano „zasadniczą równoważnością”. Obaj później zadeklarowali: „Traktuj każdą genetycznie modyfikowaną roślinę na równi z tą naturalną, z której pobrano materiał genetyczny”. To polityka w stylu „jeśli nie będziesz patrzył, to nie będziesz widział”, a także – jak ja to nazwałam – ontologicznej schizofrenii.” (J. Robbins i O. Robbins, 2014, Głosy rewolucji żywnościowej, Wyd. Illuminatio, Białystok, s. 95).

Więcej o tym, jak wprowadzano zasadę „substantial equivalence” można przeczytac u M-M Robin „Świat według Monsanto”.

D. Zasada „substantial equivalence” („równoważności składnikowej) zdyskredytowana naukowo

1. Zasada „substantial equivalence” (zasada „równoważności składnikowej”; niekiedy tłumaczona jako: zasada „zasadniczej równoważności) oznacza równoważność żywności genetycznie zmodyfikowanej i żywności pozostałej (konwencjonalnej, tradycyjnej i organicznej) pod względem zawartości składników odżywczych. Została ona w sposób niejasny przyjęta przez amerykańską Food and Drug Administration (FDA) po to, aby uniknąć pełnego badania toksykologicznego żywności GMO i ułatwiać jej wprowadzanie na rynek.

2. Soja

Specjaliści „są w stanie rozróżnić bez wyjątku fasolki soji genetycznie modyfikowanej, konwencjonalnej i ekologicznej, tylko na podstawie zawartości witamin, tłuszczu i białka. Co więcej, są też w stanie odróżnić GM soję od konwencjonalnej i ekologicznej na podstawie pozostałości glifosatu i AMPA (produktu przemiany glifosatu)…” (12), (12a)

Fakt, że specjaliści „są w stanie rozróżnić bez wyjątku fasolki soji genetycznie modyfikowanej, konwencjonalnej i ekologicznej, tylko na podstawie zawartości witamin, tłuszczu i białka” oznacza, że nie istnieje pomiędzy genetycznie modyfikowaną soją a jej odpowiednikami w obszarze konwencjonalnych, tradycyjnych lub ekologicznych odmian relacja równoważności, którą nazwano „równoważnością składnikową” ( substantial equivalence ) (12), (12a).

Należy przypomnieć, że w USA właśnie na podstawie założenia istnienia tej „równoważności składnikowej” (substantial equivalence) odstąpiono od pełnego badania toksykologicznego genetycznie modyfikowanej żywności.

Cytuję: “But Bohn et al. (2014) were able to discriminate between organic, conventional and GE soybeans without exception, based on vitamin, fat and protein content. Furthermore, they were able to distinguish GE soybeans from both conventional and organic by their glyphosate and AMPA (glyphosate degradation product) residues, as well as substantial non-equivalence in numerous compositional characteristics of soybeans. The researchers stated, “Using 35 different nutritional and elemental variables to characterise each soy sample, we were able to discriminate GM, conventional and organic soybeans without exception, demonstrating ‘substantial non-equivalence’ in compositional characteristics for ‘ready-to-market’ soybeans” (p. 207).” (12) i (12a)

(12) Swanson N.L. et al., 2014, Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United States of America , Journal of Organic Systems, 9(2), 2014 ( http://www.organic-systems.org/journal/92/JOS_Volume-9_Number-2_Nov_2014-Swanson-et-al.pdf )

(12a) Bohn, T. et al., 2014. Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans . Food Chemistry. 153: 207-15.

Źródło: Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO – raport (opracował Jacek Nowak), Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), październik 2016 ( www.icppc.pl/antygmo/2016/10/zagrozenia-ze-strony-glifosatu-i-roundupu-najszerzej-uzywanych-w-uprawach-gmo-raport/ )

3. Kukurydza

Artykuł Mesnage et al. z 22 grudnia 2016 opublikowany w Scientific Reports czasopisma naukowego „Nature” (Scientific Reports | 6:37855 | DOI: 10.1038/srep37855 ) relacjonuje badania wykazujące z kolei, że także GM kukurydza nie jest składnikowo równoważna kukurydzy tradycyjne j.

Cytuję streszczenie tego artykułu:

“Glyphosate tolerant genetically modified (GM) maize NK603 was assessed as ‘substantially equivalent’ to its isogenic counterpart by a nutrient composition analysis in order to be granted market approval. We have applied contemporary in depth molecular profiling methods of NK603 maize kernels (sprayed or unsprayed with Roundup) and the isogenic corn to reassess its substantial equivalence status. Proteome profiles of the maize kernels revealed alterations in the levels of enzymes of glycolysis and TCA cycle pathways, which were reflective of an imbalance in energy metabolism. Changes in proteins and metabolites of glutathione metabolism were indicative of increased oxidative stress. The most pronounced metabolome differences between NK603 and its isogenic counterpart consisted of an increase in polyamines including N-acetyl-cadaverine (2.9-fold), N-acetylputrescine (1.8-fold), putrescine (2.7-fold) and cadaverine (28-fold), which depending on context can be either protective or a cause of toxicity. Our molecular profiling results show that NK603 and its isogenic control are not substantially equivalent.”

Źródło: Mesnage et al., 2016, An integrated multi-omics analysis of the NK603 Roundup-tolerant GM maize reveals metabolism disturbances caused by the transformation process _ Scientific Reports ( http://www.nature.com/articles/srep37855

(oprac. Jacek J. Nowak)

Pobierz artykuł w wersji *.doc