PiS dopuszcza uprawy GMO – genetyczne oszustwo trwa

Od 2013 roku Minister Rolnictwa wprowadza zakaz upraw GMO (dokładnie kukurydzy MON810) wydając co roku rozporządzenie. Niestety w tym roku Ministerstwo z niewiadomych powodów udaje, że nie ma potrzeby wprowadzić zakazu na odmiany kukurydzy MON810, które nie zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
TYMCZASEM JEST TO BARDZO WAŻNE ABY ZOSTAŁY ONE RÓWNIEŻ OBJĘTE ZAKAZEM BOWIEM MOGĄ BYĆ NA RYNKU JESZCZE PRZEZ 3 LATA! Brak zakazu oznacza, że przez 3 kolejne lata te genetycznie zmodyfikowane nasiona będą mogły być wysiewane legalnie.

>>> Projekt Rozporządzenia

Domagamy się więc:
1) utrzymania na liście zakazanych odmian także tych odmian, które zostały wykreślone z katalogu wspólnego i krajowego oraz
2) wprowadzenia także tym rozporządzeniem zakazu obrotu materiałem siewnym odmian kukurydzy MON 810, wymienionych w załączniku.

>>> Propozycja odpowiedzi do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie projekty zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810