Wyjaśnienia dotyczące klauzuli opt out

Zapraszamy do przeczytania wyjaśnień dotyczących zastosowania klauzuli opt out. Plik został przysłany do Naczelnika Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo_klauzula opt out