Wyjaśnienia dotyczące klauzuli opt out

Zapraszamy do przeczytania wyjaśnień dotyczących zastosowania klauzuli opt out.
Plik został przysłany do Naczelnika Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

pismo_klauzula opt out