Publikacje

Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN vol. 2 / 2011 dotyczący problematyki związanej z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi dostępny w formacie pdf (1,1 MB) [tutaj]

Broszura "Tradycyjne nasiona - nasze dziedzictwo i skarb narodowy" Broszura "Masz prawo wiedzieć"