Genetycznie modyfikowane organizmy. Zagrożenia dla zdrowia, rolnictwa i środowiska

autor: Stanisław K. Wiąckowski , e-mail: skwiack@wp.pl

„Rośliny genetycznie zmodyfikowane zostały w 75% wyposażone w cechę
tolerancji na totalny pestycyd Roundup zabijający wszystkie inne rośliny
oraz toksyczny dla wszystkich dziko żyjących zwierząt i człowieka, na
olbrzymim obszarze liczącym kilkadziesiąt milionów hektarów. Prowadziło to w
praktyce do dramatycznego wzrostu zużycia ilości tego środka, skażenia
środowiska i całego łańcucha pokarmowego. Roundup zabija nie tylko wiele
gatunków owadów pożytecznych jak owady drapieżne i pasożytnicze stanowiące
główny hamulec w rozwoju szkodników, ale zabija też pszczoły i rujnuje ich
bazę pokarmową.”