II spotkanie Wolnych Ludzi. KRAKÓW 6-7.01.2018

Celem spotkania jest połączenie środowisk pracujących na rzecz prawdziwych zmian, wypracowanie metod współpracy i wzajemnego popierania się w działaniach.

PROGRAM:
6 stycznia 2018 (sobota)
11:15-12:30 Powitanie i wystąpienia wprowadzające grupy koordynującej/inicjatorów
12:30-14:30 Omawiamy portal internetowy www.wolniludzie.org – prowadzi Janusz Zagórski i Paweł Ruszczyński
14:30-16:00 przerwa na obiad
16:00-18:00 Kim jesteśmy? – osoby prowadzące: Jadwiga Łopata i Julian Rose. Odpowiadamy na poniższe pytania:
1. co dla mnie znaczy WOLNOŚĆ i co robię aby być wolnym?
2. co to znaczy być człowiekiem i jak rozwijam/wykorzystuję swój potencjał?
Po wprowadzeniach KRÓTKIE (2-3 minutowe) wypowiedzi uczestników.
18:00 – 19:00 Podajemy i wybieramy ważne tematy, które wymagają zjednoczenia i szybkich działań wszystkich(!) Wolnych Ludzi.
19:00 – 19:30 podsumowanie pierwszego dnia

7 stycznia 2018 (niedziela)
9:00-11:00 Banki i pieniądze – Janusz Zagórski i jego goście. Po wprowadzeniach KRÓTKIE (2-3 minutowe) wypowiedzi uczestników.
11:00-13:00 Zdrowie i żywność – osoby prowadzące: Jolanta Dal i Robert Wagner. Po wprowadzeniach KRÓTKIE (2-3 minutowe) wypowiedzi uczestników.
13:00-14:00 przerwa na obiad
14:00-16:00 Wybory samorządowe – osoby prowadzące: Edyta Jaroszewska-Nowak i Janusz Zagórski. Po wprowadzeniach KRÓTKIE (2-3 minutowe) wypowiedzi uczestników.
16:00-16:30 podsumowanie

Komitet Organizacyjny:
Janusz Zagórski, Niezależna telewizja NTV, polski dziennikarz, badacz zjawisk niewyjaśnionych, założyciel, oraz prezenter telewizji internetowej TVN
Edyta Jaroszewska-Nowak, prezes stowarzyszenia Ekoland o/Zachodniopomorski, gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, NSZZ Solidarność RI O/Zachodniopomorski
Jolanta Dal, radna, ekologiczne, ekoturystyczne gospodarstwo rolne OHANADAL, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Jadwiga Łopata, laureatka Ekologicznego Nobla, wiceprezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC
Sir Julian Rose, rolnik, autor i aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Robert Wagner, współwłaściciel gospodarstwa ekologicznego na Dolnym Śląsku WAGNERÓWKA, w którym organizuje się działania informacyjno-edukacyjne
Jan Taratajcio – Łańcuch Życia – Ruch WON.