dotyczy konsultacji projektu rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania odmian kukurydzy MON 810

Stanowisko dotyczące konsultacji projektu rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania odmian kukurydzy MON 810

Rozporządzenie rady Ministrów: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295010

 

15 lutego 2017

Premier Rządu RP Beata Szydło,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel,
Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa, Jarosław Sachajko
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Ardanowski

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłamy stanowisko:

Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
mgr Jadwiga Łopata, wiceprezes ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
mgr Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC
Paweł Połanecki, niezależny ekspert.

Prosimy o potwierdzenie odbioru.

Z poważaniem,
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
mgr Jadwiga Łopata, wiceprezes ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
mgr Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC
Paweł Połanecki, niezależny ekspert.


16 lutego 2017

Szanowni Państwo,

Jako uzupełnienie stanowiska ICPPC względem projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania odmian kukurydzy MON 810 (w załączeniu) przesłanego 15.02.2017 i z upoważnienia władz ICPPC przesyłam poniżej propozycje poprawek do tego rozporządzenia, które uwzględniają zastrzeżenia wyrażone w omawianym stanowisku ICPPC:

Poprawka 1. W pierwszym zdaniu po słowach „Na podstawie art. 104 ust. 9” dodaje się słowa „i ust. 9a”

Poprawka 2. W § 1.:
1) w nawiasie na końcu dodaje się słowa „i poz. 2246”,
2) skreśla się słowa „w załączniku”,
3) skreśla się projektowany pkt. 1 i jako pkt. 1 dodaje się słowa „1) w nazwie rozporządzenia po słowach „zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu” dodaje się słowa „obrotu i” ”,
4) jako pkt. 2 dodaje się słowa „2) w załączniku:
1) dodaje się skreślone w wymienionych wyżej rozporządzeniach odmiany,
2) każdorazowe dodanie do wspólnego katalogu odmiany genetycznie modyfikowanej kukurydzy powoduje niezwłoczne jej dodanie także do załącznika do omawianego rozporządzenia,”
5) pozostawia się w ramach pkt. 2 dotychczasowe pkt. 2-7 po odpowiednim przenumerowaniu,
6) dodaje się po dotychczasowym punkcie 7 nową pozycję w brzmieniu (po uzupełnieniu numerów pozycji) „po poz. … dodaje się poz. … w brzmieniu Chacan YG.”

Z poważaniem,

Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC


17 lutego 2017

Odpowiedź z Kancelarii Prezesa rady Ministrów