Genetyczne oszustwo trwa

Komunikat prasowy

Pokrętna gra z GMO

12 czerwca 2014 r. ministrowie środowiska krajów członkowskich zdecydowali, znaczącą większością głosów, że poszczególne kraje Unii Europejskiej powinny mieć prawo zaakceptować bądź zakazać importu i upraw GMO.
UWAGA! Równocześnie postanowiono, że decyzja o zakazie danej uprawy GMO będzie wiążąca prawnie tylko, jeśli kraj, który chce wprowadzić zakaz, uzyska najpierw zgodę korporacji planującej wprowadzenie danej uprawy GMO.
Bardzo mało prawdopodobne jest, aby korporacja produkująca GMO zgodziła się na to, by kraj członkowski zakazał jej produktu.

Jeśli firmy odmówią, kraje członkowskie mogą iść do przodu z zakazem, ale tylko z przyczyn, które nie są sprzeczne z dopuszczeniem danego GMO w UE. A więc muszą wykluczyć ocenę ryzyka GMO dla zdrowia i środowiska. W tej sytuacji inne przyczyny zakazu nie będą wystarczająco restrykcyjne aby oprzeć się zaskarżeniom w świetle obecnego prawa.

Decyzja ministrów środowiska z 12 czerwca 2014 jest całkowicie niemożliwą do wykonania i pokrętną propozycją, która doprowadzi do tego, że kraje członkowskie staną przed groźbą procesów ze strony gigantycznych korporacji, jak Monsanto, za to że nie godzą się na dopuszczenie do uprawy ich produktów, a Komisja Europejska będzie bierna w przypadku sporu.

Rząd RP głosował za powyższą propozycją dotyczącą wprowadzenia tego pozornego „prawa zakazu” upraw GMO.

Sir Julian Rose, prezes ICPPC, powiedział:
„Pokrętna i tchórzliwa gra ma miejsce zarówno w Brukseli jak i Warszawie. Wszystko sprowadza się do kompromisu i celowego ukrywania prawdziwych intencji za ledwo zrozumiałą prawną zasłoną dymną. Na mocy nowego prawa zaproponowanego przez Brukselę, każdy kraj, który zgodzi się na uprawy GMO, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla kraju sąsiedniego, który może chcieć wprowadzić zakaz. Nie istnieją bariery mogące powstrzymać przed skażeniem upraw konwencjonalnych i ekologicznych, jeśli uprawy GMO zostaną dopuszczone. TAK WIĘC KRAJOM ALBO ZAGROZI SKAŻENIE UPRAW, ALBO POZEW ZE STRONY KORPORACJI GMO, TAKICH JAK MONSANTO.”

DODATKOWE INFORMACJE:
Pozwalając – w ograniczonych warunkach – poszczególnym krajom członkowskim na wprowadzenie zakazu upraw GMO na swoim terytorium, komisja Europejska spodziewa się zwiększyć uprawy GMO w całej Unii Europejskiej.

W obecnej formie, umowa ta stanowi nieczysty i pozbawiony zasad kompromis, który może prowadzić do takiej samej dewastacji terenów wiejskich Unii Europejskiej i systemu żywieniowego, do jakiej doprowadziła inżynieria genetyczna i niepowstrzymane działania firm GMO w Stanach Zjednoczonych.

Propozycja trafi następnie do Parlamentu Europejskiego do zatwierdzenia.