Pasze drożeją …

Tymczasem w Polsce w wyniku niekontrolowanej prywatyzacji sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa całkowicie pozbawiły się kontroli nad prawidłowością jego działania, a w konsekwencji nad bezpieczeństwem żywnościowym narodu.

”…silny wzrost cen śruty sojowej…” OCZYWIŚCIE ŚRUTY Z GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy)…a MIAŁO BYĆ TANIO…Nie możemy dopuścić do tego aby korporacje i GMO zdominowały nasze gospodarstwa! Polska wieś jest najważniejszą bazą surowcową dla narodu a celem jest przywrócenie suwerenności żywnościowej. Read more

Ogólnopolska akcja obywatelska

Szanowni Państwo,

PROSIMY O NAGŁOŚNIENIE PONIŻSZEJ INFORMACJI PRASOWEJ

Dzisiaj, w ramach ogólnopolskiej akcji, koordynowanej przez Koalicję „POLSKA WOLNA OD GMO” wysłany został APEL do Prezydenta, Premiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska w sprawie wprowadzenia zakazów obrotu, rejestracji i upraw odmian roślin genetycznie modyfikowanych: kukurydzy MON810 oraz ziemniaka Amflora. Read more

Pilny list do Prezydenta RP w sprawie żywności

Wysyłka zakończona

Jeśli nie chcesz być królikiem doświadczalnym i chcesz mieć dostęp do dobrej żywności wyślij TERAZ list do Prezydenta a następnie poproś swoich znajomych aby zrobili to samo!

Szanowni Państwo,
Dziękujemy wszystkim co wysłali list do Prezydenta… Potrzebujemy znacznie więcej takich i podobnych listów.
To ostatnia szansa aby uchronić polskie rolnictwo i środowisko od nieodwracalnego skażenia genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą MON810 a konsumentów od niebezpiecznej żywności z GMO. Read more