Broszura „Masz prawo wiedzieć”

Masz prawo wiedzieć. Jeśli nie chcesz GMO, działaj!

Broszurka „Masz prawo wiedzieć. Jeśli nie chcesz GMO, działaj!” zawiera mi. informacje jakie produkty z GMO są w małopolskich sklepach, gdzie kupić tanią soję bez GMO, jak wygląda sytuacja prawna w Polsce oraz co może zrobić każdy z nas abyśmy nie stali się 'królikami doświadczalnymi’. Wskazuje również na rosnące zagrożenia jak:

  • rosnąca liczba produktów z GMO wprowadzanych do sklepów i restauracji,
  • brak dostępu do pasz bez GMO,
  • prowadzenie upraw doświadczalnych z genetycznie zmodyfikowanymi roślinami w otwartym środowisku,
  • stosowanie taktyki wprowadzania GMO „kuchennymi drzwiami

Forma elektroniczna broszury w formacie pdf

Pierwsza prezentacja broszury odbyła się 5 września 2006, w Krakowie, w restauracji „CHŁOPSKIE JADŁO” podczas konferencji „Masz prawo wiedzieć. Jeśli nie chcesz GMO, działaj!” zorganizowana przez ICPPC. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz krajowych i lokalnych, politycy , samorządowcy, rolnicy, konsumenci i ekolodzy. Natomiast eurodeputowany, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w PE Janusz Wojciechowski, który nie mógł w niej uczestniczyć napisał mi.:

W sprawie GMO Polska powinna się upierać i nie dopuszczać tych upraw na swoje terytorium, nawet ryzykując konflikt z Komisją Europejską. Jednocześnie rząd polski powinien czynić aktywne starania na forum Rady Europy, zmierzające przynajmniej do wprowadzenia możliwości zakazania GMO na poziomie Krajowym. Razem stańmy w silnym froncie sprzeciwu wobec zagrożenia dla naszego środowiska i naszego zdrowia
– cały tekst listu Posła PE Janusza Wojciechowskiego [*.pdf]

Konferencję objęli patronatem honorowym:

  • Andrzej Mucha – I Wicewojewoda Małopolski
  • Witold Kozłowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

List od Ministra Środowiska Jana Szyszko

Dodaj komentarz