KE i wotum nieufności dla Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Komisja Europejska odrzuca gorącego kartofla Amflora
Dominika Pszczółkowska, Bruksela 2008-05-07,

Jeszcze przez kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miesięcy w UniiEuropejskiej nie będzie można uprawiać genetycznie modyfikowanych ziemniaków czy kukurydzy.
Nie wiadomo natomiast, co będzie potem. Genetycznie modyfikowanego ziemniaka Amflora i dwa rodzaje kukurydzy chcą wprowadzić do Europy koncerny BASF i Monsanto. W środę Komisja Europejska schowała głowę w piasek i sprawę odesłała do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Read more

Grecja ponawia zakaz na MON810.

Greckie władze przedłużyły na dwa kolejne lata moratorium na stosowanie odmian kukurydzy MON810. Minister środowiska – Alexandros Kontos, podkreśla że decyzja ma podstawy prawne i naukowe.
Od roku 2005, kiedy w Grecji wydano pierwszy zakaz stosowania, trwa presja Brukseli by znieść zakaz. Jednak Greckie władze uważają, iż brak dowodów, że żywność genetycznie zmodyfikowana jest bezpieczna.
Źródło: http://www.obywatel.org.pl/index.php?module=News&func=display&sid=9858 [dostęp 07-05-2008]

Alergeny organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Organizmy genetycznie zmodyfikowane (genetically modified organisms – GMO) są jednostkami biologicznymi, zdolnymi do replikacji i przenoszenia materiału genetycznego, w których materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych. Promotory i wektory – nośniki obcych genów wprowadzanych do genomu gospodarza – z założenia mają przełamać barierę genetyczną, n. p. pomiędzy światem roślin i zwierząt. W tym celu wykorzystywane są agresywne wirusy, jak wirus mięsaka Rousa. W przebiegu procesu tylko nikła część organizmów ulega modyfikacji i dla ich oddzielenia od niezmodyfikowanej reszty wszystkie poddaje się działaniu antybiotyków, w tym należących do grup stosowanych w lecznictwie, jak aminoglikozydy lub tetracykliny. Przeżywają tylko te konstrukty genetyczne, które wyposażono w markerowe geny oporności na antybiotyki. Z rakotwórczych wirusów mogą powstać nowe zarazki o nie dających się przewidzieć losach, a zmodyfikowane organizmy mogą przenieść antybiotykooporność na ludzi, zwierzęta i rośliny. Krytycznym problemem jest pleotropia, czyli zaskakująca ekspresja pojedynczego genu w jego nowej lokalizacji w konstelacji genów gospodarza, prowadząca do nieoczekiwanych i licznych efektów w zmodyfikowanym organizmie. Niespodziewanie mogą pojawić się białka, w tym toksyny i alergeny, będące powodem wielu zagrożeń zdrowia człowieka i środowiska:

 • nowe alergeny mogą pojawić się w żywności i pyłku i w ten sposób uwolnić się do środowiska
 • nowe toksyny mogą pojawić się w żywności, co spowoduje, że zarówno organizmy agroekosystemu, jak i ludzie będą eksponowani na nowe toksyny, kiedy wejdą w kontakt z GMO lub zjedzą rośliny tak zmodyfikowane
 • toksyny występujące w środkach spożywczych mogą osiągać wyższe stężenia lub mogą pojawiać się w częściach jadalnych roślin; ogólny wzrost stężenia substancji wytwarzanych przez roślinę może doprowadzić do pojawienia się ich toksycznych poziomów w częściach jadalnych
 • po wprowadzeniu do roślin nowych genów zmodyfikowane organizmy mogą wytwarzać kombinacje białek wcześniej nieznane i wywołujące nieprzewidywalne efekty mogą wystąpić straty wartości odżywczej roślin
 • Zbigniew Hałat
  kwartalnik „ALERGIA”, 2004, Nr 3/21, str. 19 – 26
  więcej http://www.halat.pl/gmo.html

  Podziękowanie za zaproszenie – bp Dydycz

  Drohiczyn, 06. 05. 2008 r.

  Szanowni Państwo,

  bardzo dziękuję za nadesłane zaproszenie i to do… Belwederu.

  Gratuluję jakże bardzo potrzebnej inicjatywy. Należy robić wszystko,aby stać na straży natury, a zwłaszcza w tym, co dotyczy ochrony życia i jego podtrzymywania.
  Żywienie zawiera się właśnie w podejściu, jak najbardziej. Niestety, przybyć nie mogę. Zapewniam wszakże o modlitewnej pamięci i życzę Bożego błogosławieństwa w czasie obrad, w podejmowaniu wniosków, dobrych wniosków i w ich wprowadzaniu w życie.

  Szczęść, Boże!

  + Antoni P. Dydycz
  Biskup
  Drohiczyński

  1 2