• Weto dla GMO

    A TY? Czy chcesz upraw i żywności z GMO dla siebie i swoich dzieci? Jeśli CHCESZ POLSKI WOLNEJ OD GMO – natychmiast wykonaj przynajmniej (!) trzy poniższe działania:

    Read more »
  • Nie chcesz żywności z GMO? kupuj bezpośrednio od polskiego rolnika

    Sprzeciwiając się aktualnie obowiązującemu prawu (oraz prawu, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2016), które czyni najlepszą polską żywność pochodzącą z tradycyjnych, rodzinnych gospodarstw „nielegalną”, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej […]

    Read more »

Informacje

Weto dla GMO

A TY? Czy chcesz upraw i żywności z GMO dla siebie i swoich dzieci? Jeśli CHCESZ POLSKI WOLNEJ OD GMO – natychmiast wykonaj przynajmniej (!) […]

Rozpowszechnianie materiałów

Zastrzegamy, iż wszelkie formy rozpowszechniania materiałów publikowanych na naszej stronie, są czynione na ryzyko rozpowszechniającego i winny uwzględniać wymogi prawne dysponentów mediów za pomocą których […]

Raport IFOAM na temat GMO

Zapraszamy do zapoznanami się z raportem Międzynarodowej  Federacja Rolnictwa Ekologicznego, Grupa UE pt. „Ekonomiczne skutki wprowadzenia znakowania progów przypadkowej obecności organizmów modyfikowanych genetycznie w nasionach konwencjonalnych […]

Warszawa, Sejm RP

Gdzie: Warszawa, Sejm RP Termin: 10.01.2018 Wydarzenie: Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad rządowym projektem ustawy o mikroorganizmach i […]