Rozpowszechnianie materiałów

Zastrzegamy, iż wszelkie formy rozpowszechniania materiałów publikowanych na naszej stronie, są czynione na ryzyko rozpowszechniającego i winny uwzględniać
wymogi prawne dysponentów mediów za pomocą których dokonuje się ekspozycji materiałów.