Powstanie ICPPC

Polska wieś jest bardzo wyjątkowa – bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa, dużo dobrych rolników, którzy kochają swoją pracę. Jest to nasz narodowy skarb. Decyzje podejmowane dzisiaj mogą jednak spowodować zniszczenie takiego wyglądu polskiej wsi w ciągu kilku następnych lat. Ochrona polskiej wsi to sprawa ogromnej wagi nie tylko dla Polski, ale także jednostek i organizacji z innych krajów – to końcowy wniosek konferencji, która dała początek Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – International Coalition to Protect the Polish Countryside – ICPPC. W listopdzie 2000 r. koalicję zainicjowało 41 organizacji z 18 krajów.

Czytaj dalej

Rolnictwo tradycyjne

Rolnictwo tradycyjne

Bez małych gospodarstw rolnych– nie znajdziemy rozwiązania kryzysu żywności.

CPE i COAG krytykuje usunięcie przedstawicieli małych gospodarstw rolnych oraz innych organizacji społecznych z konferencji FAO (Organizacja Narodów Zjed. do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) na temat kryzysu żywności w Rzymie.

Czytaj dalej

Najpiękniejsze kobiety chcą być EKO!

W sierpniu 2010 do EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl przyjechało 30 najpiękniejszych kobiet z całego świata, między innymi z Panamy, Korei, Tajlandii, Wenezueli, Ekwadoru, Kanady, Hondurasu, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, Anglii, Niemiec, Włoch, Bułgarii, Portugalii. To finalistki wyłonione w Eliminacjach Narodowych w ramach konkursu MISS SUPRANATIONAL 2010

Czytaj dalej

Przesłanie jubileuszowej konferencji z okazji 10-lecia ICPPC

„MANIFEST NA RZECZ ROLNICTWA I ŻYWNOŚCI XXI WIEKU. ROLNICTWO DLA LUDZI I Z
LUDŹMI” to najważniejszy rezultat konferencji jaka odbyła się z okazji 10 – lecia Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC. Miała ona
miejsce w Zakrzowie, w dniach 20 i 21 listopada 2010, pod hasłem: „Rolnictwo rodzinne oraz suwerenność i samowystarczalność żywnościowa”. MANIFEST
zostanie przekazany najważniejszym urzędnikom Unii Europejskiej, rządom i wpływowym osobistościom we wszystkich krajach, które były reprezentowane na konferencji.

Czytaj dalej

10 lat ICPPC

„Suwerenność i samowystarczalność żywnościowa a rodzinne gospodarstwa.”

Międzynarodowe Seminarium z okazji 10-lecia ICPPC.

Polska ma unikalną wieś – z bogactwem dzikiej przyrody, pięknych krajobrazów, tradycji kulturalnych oraz wielu pokoleń rolników, którzy kochają swoją pracę. Jest to narodowy skarb. Jednak decyzje podejmowane w ciągu ostatniej dekady drastycznie zdegradowały życie i jakość polskiej wsi. Ochrona naturalnych bogactw i różnorodności terenów wiejskich i bezpieczeństwa żywnościowego kraju jest kluczowym problemem dla Polski i innych krajów.

 

Czytaj dalej

Wizyta Księcia Karola

Górale poprosili liderów Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi -ICPPC, Jadwigę Łopatę i sir Juliana Rose, o przekazanie Jego Królewskiej Wysokości Księciu Karolowi kosza z polską żywnością bez GMO w dowód najwyższego szacunku. Kosz z żywnością z polskiej wsi został przekazany Księciu Karolowi w czasie przyjęcia, jakie odbyło się w środę, 17 marca, na Zamku Królewskim w Warszawie. Był on przykryty płótnem lnianym z napisem „BEZ GMO OD GÓRALI”. Książę Karol dostał też list w imieniu tradycyjnych i ekologicznych polskich rolników.

Czytaj dalej