Powstanie ICPPC

Polska wieś jest bardzo wyjątkowa – bogactwo natury, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa, dużo dobrych rolników, którzy kochają swoją pracę. Jest to nasz narodowy skarb. Decyzje podejmowane dzisiaj mogą jednak spowodować zniszczenie takiego wyglądu polskiej wsi w ciągu kilku następnych lat. Ochrona polskiej wsi to sprawa ogromnej wagi nie tylko dla Polski, ale także jednostek i organizacji z innych krajów – to końcowy wniosek konferencji, która dała początek Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – International Coalition to Protect the Polish Countryside – ICPPC. W listopdzie 2000 r. koalicję zainicjowało 41 organizacji z 18 krajów.

Dyrektorami ICPPC zostali:

Jadwiga Łopata
, inicjator ICPPC, założyciel i wieloletni Prezes Stowarzyszenia ECEAT-Poland (European Center for Ecological Agriculture and Tourism), członek organizacji Innowatorów dla Dobra Publicznego – Ashoka, właściciel małego gospodarstwo ekologicznego.

Sir Julian Rose jest rolnikiem, leśnikiem, pisarzem i działaczem społecznym. Zainicjował ekologiczne metody upraw w Wielkiej Brytanii, rozpoczynając od swojego gospodarstwa w 1975 roku. Zaczynał jako aktor i nauczyciel o holistycznych zapatrywaniach, później podjął się zarządzaniem rodzinnym majątkiem Hardwick Estate w South Oxfordshire. Julian udzielał się w wielu państwowych komitetach związanych z brytyjską gospodarką rolną. Doradzał rządowi i założył trzy organizacje mające na celu ochronę gospodarstw rodzinnych i wysokiej jakości żywności. Jest autorem audycji radiowych, dużo publikuje; najnowsza jego książka „Changing Course for Life – Local Solutions to Global Problems” ma się ukazała się w styczniu 2009 .

Włożyliśmy wiele wysiłku w prowadzenie krajowej i międzynarodowej kampanii na rzecz ochrony polskiej wsi. 480 polskich i międzynarodowych organizacji reprezentujących ponad 30 milionów ludzi poparło ICPPC i podpisało jej ” Kartę 21- Manifest dla Polskiej Wsi XXI wieku”.

W kwietniu 2002 roku ICPPC został uhonorowany nagrodą Goldmana – tzw. Ekologicznym Noblem za międzynarodową kampanię na rzecz ochrony małych gospodarstw rodzinnych w Polsce.
W czerwcu 2002 siedzibę ICPPC w Stryszowie (woj. małopolskie) odwiedził brytyjski następca tronu Książę Karol.

Zapraszamy Państwa do przyłączenia się do walki o polską wieś. Wygrywając tę walkę pomożemy nie tylko Polsce, lecz również wpłyniemy na zmianę polityki rolnej w Europie i na całym świecie.

_________________________
Dotacje na działalność statutową ICPPC można wpłacać tutaj