Przesłanie jubileuszowej konferencji z okazji 10-lecia ICPPC

„MANIFEST NA RZECZ ROLNICTWA I ŻYWNOŚCI XXI WIEKU. ROLNICTWO DLA LUDZI I Z
LUDŹMI” to najważniejszy rezultat konferencji jaka odbyła się z okazji 10 – lecia Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC. Miała ona miejsce w Zakrzowie, w dniach 20 i 21 listopada 2010, pod hasłem: „Rolnictwo rodzinne oraz suwerenność i samowystarczalność żywnościowa”. MANIFEST zostanie przekazany najważniejszym urzędnikom Unii Europejskiej, rządom i wpływowym osobistościom we wszystkich krajach, które były reprezentowane na konferencji.

MANIFEST „ROLNICTWO DLA LUDZI I Z LUDŹMI” wzywa wszystkich rolników, hodowców i świadomych obywateli do odzyskania kontroli nad swoim losem i do połączenia wysiłków zmierzających do oswobodzenia naszego rolnictwa z kieratu zniszczenia i rozpaczy, do jakiego jest obecnie zaprzęgnięte.

Sir Julian Rose, Prezes ICPPC(*) powiedział; „Globalna gospodarka żywnościowa kontrolowana przez korporacje i rządy zaowocowała destrukcją i wyzyskiem w każdym obszarze rolnictwa; poczynając od nasion, poprzez rośliny, zwierzęta, a kończąc na człowieku. „MANIFEST NA RZECZ ŻYWNOŚCI I ROLNICTWA XXI WIEKU” wzywa do „rolnictwa dla ludzi i z ludźmi”, aby odwrócić ten katastrofalny trend w polityce.

Profesor Irina Ermakowa – czołowy ekspert w dziedzinie GMO i wiceprzewodnicząca Narodowego Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Genetycznego przedstawiła w jaki sposób jej własne badania w Rosyjskiej Akademii Nauk wykazały, że ponad 50% szczurów żywionych GMO stało się bezpłodne w pierwszej generacji i zmarło przedwcześnie. Profesor Ermakowa ostrzegała, że wyniki te pokazują, iż modyfikacje genetyczne to technologia niebezpieczna, która nie powinna wyjść poza laboratoria.

Devinder Sharma, wielokrotnie nagradzany dziennikarz indyjski oraz lider kampanii, która doprowadziła do zakazu przemysłowej produkcji genetycznie modyfikowanych bakłażanów w Indiach, mówił m.in. o dramacie popełnienia samobójstwa przez 200 tysięcy indyjskich rolników, na przestrzeni ostatnich 15 lat. Było to spowodowane spadkiem dochodów i chorobami jakie pojawiły się na skutek wprowadzenia upraw GMO oraz zwiększonego użycia agrochemii, pestycydów i nasion hybrydowych, które wyparły tradycyjne metody rolne.

„To było bardzo jednoczące doświadczenie. Wielu ludzi, z różnych krajów świata i regionów Polski pokazało swoją determinację na rzecz uwolnienia żywności i rolnictwa z uścisku globalnych korporacji, a także na rzecz powrotu do lokalnych i proekologicznych sposobów produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji żywności” – powiedziała Jadwiga Łopata, założycielka i wiceprezes ICPPC , laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Seminarium zgromadziło mówców oraz uczestników z Anglii, Walii, Holandii, Francji, Niemiec, Szwecji, Rosji i Indii.

PROSIMY O SZEROKĄ PROMOCJĘ TEGO DOKUMENTU!

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI: http://icppc.pl/Images/zakrzow2010/