Nagroda Goldmana

ICPPC ZDOBYWCĄ „EKOLOGICZNEJ NAGRODY NOBLA ” ZA OCHRONĘ POLSKICH,RODZINNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
San Francisco, 22.04.2002

Jadwiga Łopata (współ-dyrektor ICPPC) odebrała w San Francisco w imieniu ICPPC Nagrodę Goldmana w dziedzinie ochrony środowiska w roku 2002, największą na świecie nagrodę przyznawaną działaczom na rzecz ochrony środowiska.
Fundacja ICPPC, która chroni i promuje polskie, tradycyjne, rodzinne gospodarstwa rolne jako model dla Europy, jest jednym z ośmiu, jedynym z Europy, zdobywcą prestiżowej nagrody Goldmana w dziedzinie ochrony środowiska w roku 2002.
Nagroda ta, przyznawana już od 13 lat, została wręczona w dniu 22 kwietnia 2002 roku na specjalnej uroczystości w San Francisco. Po raz pierwszy polski obywatel i polska organizacja otrzymała nagrodę Goldmana.

Prawdopodobieństwo przystąpienia Polski do Unii Europejskiej grozi upadkiem prawie półtora miliona gospodarstw rodzinnych, zmuszając je do wyboru – agrobiznes na dużą skalę albo ruina gospodarcza. Fundacja ICPPC przekonuje, że wsparcie małych, tradycyjnych gospodarstw jest lepszą drogą niż subsydiowanie gospodarstw przemysłowych prowadzonych na wielką skalę.

„Jeżeli zwiększy się promocję i pomoc finansową dla tradycyjnych gospodarstw proekologicznych, ekoturystki i edukacji prowadzonej na ich bazie, bio-paliw i ekologicznych technologii, Polska ma szansę stać się wiodącym producentem żywności ekologicznej, odnawialnych źródeł energii i atrakcją ekoturystyczną Europy. Polska nie powinna wstępować do Unii Europejskiej do momentu, gdy zaistnieje możliwość jasnego wsparcia i ochrony wartości polskiej wsi…”, mówią Dyrektorzy ICPPC.

„Sieć drobnych gospodarstw rolnych stworzona przez panią Jadwigę Łopatę promuje i chroni polskie, małe, proekologiczne gospodarstwa, ich bogatą spuściznę kulturową i wyjątkową różnorodność biologiczną,” – oświadczył pan Richard N.Goldman, założyciel Nagrody Goldman, zwanej Ekologicznym Noblem w dziedzinie Ochrony Środowiska.

Nagroda Goldmana w dziedzinie Ochrony Środowiska przyznawana jest corocznie wybitnym działaczom ochrony środowiska wybranym z sześciu rejonów geograficznych: Europy, Afryki, Azji, Australii i Oceanii, Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej i Środkowej. Nagroda obejmuje nieograniczoną żadnymi warunkami nagrodę pieniężną w wysokości 125 000 USD. Jako największa nagroda w swojej kategorii została ona nazwana „Nagrodą Nobla w dziedzinie ochrony środowiska „.

Artykuły w polskiej prasie:

23 kwietnia 2002 – Rzeczpospolita – „Polka laureatem w dziedzinie ochrony środowiska”

24 kwietnia 2002 – Rzeczpospolita – ” Pierwsza w Polsce, pierwsza w Europie „