Informacje dla mediów

Dzięki szeroko zakrojonej kampanii Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC oraz pomocy mediów rośnie świadomość Polaków na temat szans i zagrożeń polskiej wsi. Mamy więc grunt do dalszego propagowania wiedzy, która przyczyni się do poprawy zdrowia narodu, naturalnego środowiska i umacniania polskiego rolnictwa. Media powinny być w tym pomocne! To ich misja.


Otrzymuj od nas na bieżąco informacje i zapisz się do newslettera.

Email

Zgadzam się z polityką prywatności