Reportaż z protestu przed Polską Ambasadą w Londynie

Demonstracja przed Ambasadą Polską w Londynie reportaż

https://www.youtube.com/watch?v=CCyWyYPhLy4

W czwartek 7 lutego 2013, odbyła się w Londynie przed Ambasadą RP pikieta, której celem było wyrażenie solidarności z protestującymi w Polsce rolnikami i poparcie ich postulatów.
Uczestnicy przyszli do Ambasadora z kopią listu, który wysłali wcześniej i mimo obietnic, został on bez odpowiedzi. Po długich rozmowach na ulicy z przedstawicielami ochrony Ambasady, wpuszczono dwie osoby (Jadwigę Łopata i Sir Juliana Rose) do budynku ambasady gdzie spotkali się z wiceambasadorem Panem Dariuszem Łaska. Do listu dołączyliśmy również postulaty protestujących rolników i ostatnie ich ustalenia z ministerstwem oraz materiały o zagrożeniach GMO. Zapewniono nas, że wkrótce dostaniemy odpowiedź.

Czytaj dalej

9 stycznia 2013 – Pikieta w Krakowie

Pikieta w Krakowie – 9 stycznia 2013 popierająca protest rolników z zachodniopomorskiego www.protestrolnikow.pl/{joomplucat:5 limit=9|columns=3}

POPIERAJMY DOBRYCH POLSKICH ROLNIKÓW BO KORPORACJE ZROBIĄ Z NAS NIEWOLNIKÓW – pod takim hasłem odbyła się w Krakowie 9 stycznia pikieta poparająca protestujących rolników. Obecnie staje się jasne, że ziemia, którą polski Rząd próbuje przekazać międzynarodowym korporacjom, ma być przeznaczona pod „wyznaczone strefy upraw GMO” tak aby uczynić zadość wymogom unijnym, dotyczącym tak zwanego wolnego handlu. Doprowadzi to do szybkiego zanieczyszczenia wszystkich upraw przez GMO.

Czytaj dalej