Pikieta w Żywcu – 17 stycznia 2013

Zobacz reportaż z pikiety „Protest rolników w Żywcu”

ROLNICY POŁUDNIA popierają protestujących ROLNIKÓW PÓŁNOCY! PIKIETA W ŻYWCU. ”Polska jest nasza, ta ziemia do nas należy…” śpiewali żywieccy górale wspierani przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi,Koalicję POLSKA WOLNA OD GMO, Solidarność RI z Małopolski oraz lokalne stowarzyszenia zrzeszone w działaniach na rzecz ochrony Pilska, ochrony tradycyjnego rolnictwa i pasterstwa, ochrony zasobów naturalnych regionu.

Protestujący domagali się realizacji WSZYSTKICH postulatów a szczególnie:

  1. Wprowadzenia ustawowego zakazu obrotu i upraw GMO, a nie tylko w formie rozporządzeń łatwych do uchylenia. Uchwalona niedawno ustawa o nasiennictwie i rozporządzenia, które wejdą w życie 28 stycznia, zakazują wprawdzie uprawiania GMO, ale pozwalają na handel ich nasionami (kukurydza MON 810 i ziemniaki Amflora GM). To kolejny gest w kierunku korporacji, a przerzucenie na rolników odpowiedzialności za skażenie środowiska nasionami GMO!
  2. Wprowadzenia przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych płodów rolnych, surowców gospodarczych i sprzedaży wytworzonych produktów. Obecny stan prawny skutecznie uniemożliwia rolnikom prowadzenie działalności przetwórczej, która mogłaby polepszyć kondycję finansową gospodarstw, a konsumentom umożliwić dostęp do lokalnych, dobrej jakości produktów.