9 stycznia 2013 – Pikieta w Krakowie

Pikieta w Krakowie – 9 stycznia 2013 popierająca protest rolników z zachodniopomorskiego www.protestrolnikow.pl/

POPIERAJMY DOBRYCH POLSKICH ROLNIKÓW BO KORPORACJE ZROBIĄ Z NAS NIEWOLNIKÓW – pod takim hasłem odbyła się w Krakowie 9 stycznia pikieta poparająca protestujących rolników. Obecnie staje się jasne, że ziemia, którą polski Rząd próbuje przekazać międzynarodowym korporacjom, ma być przeznaczona pod „wyznaczone strefy upraw GMO” tak aby uczynić zadość wymogom unijnym, dotyczącym tak zwanego wolnego handlu. Doprowadzi to do szybkiego zanieczyszczenia wszystkich upraw przez GMO.

Uchwalona niedawno ustawa o nasiennictwie i rozporządzenia, które wejdą w życie 28 stycznia, zakazują wprawdzie uprawiania GMO, ale pozwalają na handel ich nasionami (kukurydza MON 810 i ziemniaki Amfora GM). Rząd okłamał opinię publiczną, która otrzymała przekaz, że zakazuje się upraw GMO.

Prawda jest zupełnie inna. W tajemnicy przed ludźmi Rząd popiera międzynarodowe korporacje rolne w ich zakusach na zawłaszczenie polskiej ziemi, z myślą o wielkoobszarowej produkcji GMO. To ta sama ziemia, której obecnie bronią rolnicy.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Koalicja Polska Wolna od GMO i Best Proeko, popierają protestujących rolników i żądają razem z nimi realizacji postulatów zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w obrocie ziemią oraz domagają się wprowadzenia przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych surowców gospodarczych i ich sprzedaży.
Podobnie jak protestujący rolnicy stanowczo żądamy wprowadzenia zakazu obrotu i upraw GMO, zawartego w ustawie, a nie w formie rozporządzeń łatwych do uchylenia.

Czas żeby sprzeciwić się kradzieży ziemi i źródła utrzymania polskich rolników. Jeżeli będziemy działać solidarnie wtedy zwyciężymy. Nie ma ważniejszej sprawy niż walka o to, żeby uniknąć losu niewolników międzynarodowych korporacji oraz anonimowych biurokratów z Warszawy i Brukseli.

Popierajcie protestujących rolników.
Więcej informacji: www.protestrolnikow.pl