Reportaż z protestu przed Polską Ambasadą w Londynie

Demonstracja przed Ambasadą Polską w Londynie reportaż

W czwartek 7 lutego 2013, odbyła się w Londynie przed Ambasadą RP pikieta, której celem było wyrażenie solidarności z protestującymi w Polsce rolnikami i poparcie ich postulatów.
Uczestnicy przyszli do Ambasadora z kopią listu, który wysłali wcześniej i mimo obietnic, został on bez odpowiedzi. Po długich rozmowach na ulicy z przedstawicielami ochrony Ambasady, wpuszczono dwie osoby (Jadwigę Łopata i Sir Juliana Rose) do budynku ambasady gdzie spotkali się z wiceambasadorem Panem Dariuszem Łaska. Do listu dołączyliśmy również postulaty protestujących rolników i ostatnie ich ustalenia z ministerstwem oraz materiały o zagrożeniach GMO. Zapewniono nas, że wkrótce dostaniemy odpowiedź.

Pikietę zorganizował brytyjski rolnik, Sir Julian Rose, Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), wraz z laureatką Nagrody Goldmana Jadwigą Łopatą i obywatelami polskimi mieszkającymi w Zjednoczonym Królestwie.

ZDJĘCIA:

DODATKOWE INFORMACJE:
Sir Julian powiedział: „Jest sprawą kluczowej wagi, aby ziemie rolne pozostały w rękach dobrych rolników, a nie były sprzedawane dla zabezpieczenia interesów międzynarodowych korporacji, których jedyną motywacją jest zysk i władza. W interesie nas wszystkich leży udzielenie poparcia akcjom protestu przeciwko uprawianiu żywności transgenicznej.”

Rolnicy protestują m.in. przeciwko planom rządu RP wysprzedania polskiej ziemi rolnej ponadnarodowym korporacjom w celu uprawy na tej ziemi GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy). Wchodzą tu w grę kapitały: holenderski, angielski, niemiecki i duński.

Rząd polski, który zapewnia, że z dniem 28 stycznia 2013 r. zakazał upraw genetycznie modyfikowanych na ziemiach polskich, zezwala jednak na handel nasionami GM zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, zalecającą uprawę GMO w ”specjalnie wyznaczonych strefach”. Na mocy tej klauzuli ziemia sprzedawana korporacjom może być użyta do uprawy roślin GM w Polsce.

Podstawowe postulaty protestujących rolników (poniżej) nie zostały dotąd spełnione przez rząd RP:

*Powstrzymanie wysprzedaży polskiej ziemi rolnej międzynarodowym korporacjom i usunięcia nieprawidłowości w obrocie ziemią.
*Wprowadzenie ustawowego zakazu obrotu i upraw GMO.
*Zlikwidowanie uciążliwych przepisów blokujących i zakazujących sprzedaży w miejscowych sklepach produktów wytworzonych w gospodarstwie.

LIST DO AMBASADORA  (w wersji oryginalnej i tłumaczenie)

WIĘCEJ: www.protestrolnikow.pl

Po długich rozmowach na ulicy, uczestnicy protestu zostali wpuszczeni do budynku ambasady gdzie przekazali list zastępcy ambasadora Panu Dariuszowi Łasce.