Sprostowanie – Prawdziwe postulaty protestujących roników

Od 19 lutego 2015r. w Warszawie przed Urzędem Rady Ministrów stoi rolnicze miasteczko.
Mimo zainteresowania mediów do wiadomości publicznej przedostaje się całkowicie zafałszowany obraz sytuacji.
Rolnicze miasteczko zostało zainicjowane przez zachodniopomorskich rolników
z Solidarności RI przy szerokim poparciu rolników z całej Polski. Ich postulaty, ważne dla całego społeczeństwa, są zupełnie pomijane w przekazach medialnych.

Rolnicy domagają się:
1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.
3. Ustawowego zakazu obrotu i upraw GMO.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa (strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy).

Ponieważ nie wykluczamy, że zostali Państwo wprowadzeni w błąd, chcemy wyjaśnić powody, dla których protestują rolnicy.
Wymienione wyżej postulaty są zgłaszane przez protestujących od trzech lat. Pomimo podpisanych z Rządem porozumień nie są one realizowane. Dlatego protest przybrał formę, która jest wyrazem desperacji rolników. Nie jest prawdą, że głównym powodem protestu są żądania finansowe. Walczymy o zmianę polityki rolnej i dobre ustawodawstwo dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a więc zdrowia nas i naszych dzieci.
Wierzymy, że te wyjaśnienia zmobilizują Państwa do rzetelnego przekazywania informacji o rolniczym proteście.

Protestujący rolnicy