Nowe Zoo w Warszawie?

Wieści z Rolniczego Miasteczka.

Już dziewięć dni protestujący rolnicy oczekują na spotkanie z Panią Premier. Rolnictwo jest najważniejszym sektorem polskiej gospodarki i nie powinno być ignorowane przez Premiera Rządu. Niestety głos rolników wciąż nie dociera do Pani Kopacz.

Rolnicy już zbyt długo pozostają poza gospodarstwami, a ich zwierzęta wymagają opieki. Czy Rząd RP oprócz rolników, chce też gościć w Warszawie ich inwentarz.? Wczoraj przywieziono już siano i ogrodzenie. Mogą dojechać zwierzęta…

Zapraszamy do uczestnictwa i nagłośnienia poniższego wydarzenia:
CO: Nowe Zoo w Warszawie?
GDZIE: ZIELONE MIASTECZKO ROLNIKÓW PRZED URZĘDEM RADY MINISTRÓW,
Al. Ujazdowskie (na wysokości bramy głównej do Łazienek Królewskich)
KIEDY:28 luty sobota

PROTESTUJĄCY ROLNICY DOMAGAJĄ SIĘ SPEŁNIENIA POSTULATÓW, KTÓRE MAJĄ KLUCZOWE ZNACZENIE DLA WSZYSTKICH POLAKÓW:
1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.
3. Natychmiastowego, ustawowego zakazu obrotu i uprawy roślin GMO.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa.(strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy)

” Jeśli Rząd RP nie spełni naszych postulatów to wkrótce z krajobrazu polskiej wsi znikną najlepsze gospodarstwa. Pozostaną tylko monokulturowe, korporacyjne pustynie. I wtedy dzieciom w Zoo będzie się pokazywać zwykłe zwierzęta gospodarskie, a konsumenci będą zmuszeni jeść korporacyjną truciznę zamiast smacznej, polskiej żywności” . – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka

KONTAKT: Edyta Jaroszewska-Nowak, tel.: 609645386
Józef Nowak, tel.: 667954653