Polka laureatem w dziedzinie ochrony środowiska

data: 23 kwietnia 2002 źródło: Rzeczpospolita

Polka laureatem w dziedzinie ochrony środowiska, Nagroda Goldmana dla Jadwigi Łopaty

Jadwiga Łopata została w poniedziałek laureatem tegorocznej Nagrody Goldmana,Jadwiga Łopata, która stworzyła i promuje w Polsce program ekologicznych gospodarstw rolnych i ekoturystyki, została w poniedziałek laureatem tegorocznej Nagrody Goldmana, uważanej za odpowiednik nagrody Nobla w dziedzinie ochrony środowiska.

 

– Działalność Jadwigi Łopaty chroni małe gospodarstwa ekologiczne w Polsce, ich bogatą spuściznę kulturową i wyjątkową różnorodność biologiczną jako model dla Europy – oznajmił twórca nagrody, Richard N. Goldman, podczas ceremonii w San Francisco.

Istniejąca od 12 lat nagroda wręczana jest co roku sześciu laureatom reprezentującym każdy kontynent. Wybiera ich międzynarodowe jury na podstawie anonimowych nominacji składanych przez światową sieć organizacji ekologicznych i czołowych ekspertów w tej dziedzinie z 55 państw. W tym roku wartość nagrody dla każdego z laureatów wynosi 125 tys. dolarów.

Jadwiga Łopata jest założycielką Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki w Polsce oraz współzałożycielką Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Obie te organizacje prowadzą działalność zachęcającą małe rodzinne gospodarstwa rolne do organicznych metod uprawy, które chronią świat dzikiej przyrody oraz zachowują piękno i kulturę polskiej wsi.

– Jeśli zwiększy się pomoc finansowa i pomoc przeznaczona na promowanie gospodarstw ekologicznych, ekoturystyki i paliw nie zagrażających środowisku, to Polska ma szansę stać się wiodącym producentem żywności organicznej, odnawialnych źródeł energii i atrakcją ekoturystyczną w Europie – uważa Jadwiga Łopata.

Jest ona znaną przeciwniczką przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na zasadach jakie obecnie są negocjowane. Jej zdaniem, nasz akces do Unii stwarza zagrożenie dla małych rodzinnych gospodarstw, zmuszając je do wyboru pomiędzy przekształceniem się w przedsiębiorstwa rolnicze na dużą skalę albo zagrożeniem ruiną gospodarczą. Dlatego kierowane przez nią organizacje wzywają polskie władze do poparcia małych gospodarstw rolniczych.

Krzysztof Darewicz z Waszyngtonu