O protescie

CZAS NA DECYZJE W SPRAWIE POLSKIEJ WSI

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi.

Przyszłość polskiego rolnictwa stoi pod znakiem zapytania. Przed nami trudny wybór: albo ugniemy się pod zmasowanym atakiem globalizacji i biurokracji Unii Europejskej, albo zwrócimy się w stronę naszej tradycji, będąc dla Europy wzorem pod względem produkcji zdrowej żywności, a także rolnictwa, które jest przyjazne środowisku i bazuje na odnawialnych zasobach energetycznych… Europie potrzeba kraju, który przeciwstawi się bezwzględnej i niszczącej sile globalizacji, oraz udowodni całemu światu, że drobne gospodarstwa rolne to najlepszy model długoterminowego i zrównoważonego zarządzania naszymi nieodnawialnymi zasobami…
Sir Julia Rose, Dyrektor ICPPC

 …Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne, pola uprawne o zróżnicowanym zagospodarowaniu, poprzecinane miedzami, zadrzewienia śródpolne, stanowią przebogaty świat roślin. Bogatemu światu roślin towarzyszy również bogaty świat zwierząt…
Dlatego też tak cenne są prowadzone przez naszych rolników gospodarstwa rolne w sposób nie spotykany już prawie zarówno w Europie jak i na świecie…
…Należy pamiętać, że każdy cios wymierzony w przyrodę odbije się ujemnie na człowieku.
Im mądrzej i lepiej będzie prowadzone rolnictwo tym lepsza będzie kondycja przyrody i zdrowie człowieka… Nie powielajmy błędów Zachodu, gdzie często już nawet bardzo duże nakłady finansowe nie pozwalają na przywrócenie zdegradowanym terenom ich dawnej wartości…
Prezes ZG LOP, mgr inż. Władysław Skalny

…Unia Europejska szuka różnych powodów aby skompromitować polskie rolnictwo i polskich rolników…Wszystkie działania Unii Europejskiej mają na celu jedno – nie dopuścić na jej rynki polskich produktów rolnych, które są w rzeczywistości tańsze i zdrowsze.
Dlatego mój Związek uważa, że integracja Polski z UE nie może obyć się kosztem polskich rolników… Cele zawarte w 'Karcie 21′ są zgodne z założeniami jakie realizuje moja organizacja, której od ponad dwóch lat przewodzę…
Prezes KZRKiOR, Władysław Serafin

Zorganizowaliśmy dzisiejszy protest, aby podkreślić, że miasto i wieś są wzajemnie uzależnione, i oderwanie ich od siebie na płaszczyźnie społecznej, środowiskowej oraz gospodarczej może być opłakane w skutkach.