O dobrej żywności pomarzyć…czyli kolejna ustawa, która utrudnia sprzedaż bezpośrednią.

W czwartek 9.04.2015 r Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Hucznie ogłoszono, że te nowe przepisy umożliwią rolnikom sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych wytworzonych z własnych surowców bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.

JAK ZWYKLE DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH!

Zgodnie z nowymi przepisami, które to mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku(!) ROLNIK BĘDZIE MÓGŁ SPRZEDAWAĆ SWOJE PRODUKTY TYLKO WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE LUB NA TARGOWISKACH (UWAGA! nie zadaszonych!).

Trudno zrozumieć brak rekomendacji Rządu RP dla poprawki umożliwiającej sprzedaż tych produktów w lokalnych sklepikach, a jeszcze trudniej pojąć, dlaczego nie można będzie prowadzić tej sprzedaży na targowiskach usytuowanych w budynkach lub w ich częściach.
Ponadto dalej BRAK jest odrębnych przepisów sanitarno-higienicznych uzależnionych od skali produkcji (JAK MA TO MIEJSCE WE WSZYSTKICH INNYCH KRAJACH UNII), na które czekają rolnicy, aby za sprzedaż swoich produktów – np. serów, soków, powideł – nie byli ścigani przez sanepid i nie musieli płacić kar.

PODSUMOWANIE:
Konsumenci mogą dalej tylko marzyć o łatwym dostępie do dobrej żywności od polskich rolników. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to nawet dobrze rozwijający się Biobazar na Żelaznej w Warszawie stanie się NIELEGALNY!

A więc rolnikom nie pozostało nic innego, jak dalej trwać w Zielonym Miasteczku w Warszawie i walczyć o lepsze przepisy, które pozwolą im na wykonywanie ich zawodu i misji.

Jadwiga Łopata – laureatka ekologicznego
Nobla
Sir Julian Rose

Nawet Krajowa Izba Rolnicza krytycznie ocenia tę ustawę:

Zarząd KRIR wystąpił 12 marca 2015 r. do premier E. Kopacz oraz Prezydenta i Marszałka Sejmu o przyspieszenie trwających już ponad 3 lata prac nad zmianami dotyczącymi przepisów regulujących sprzedaż bezpośrednią i przetwórstwo w gospodarstwie. W tej sprawie otrzymaliśmy odpowiedz udzieloną 15 kwietnia przez ministra rolnictwa (czytaj).

Natomiast już 9 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o (projekt ustawy) zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w której przewiduje się opodatkowanie ryczałtem w wysokości 2% przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z gospodarstwa. Senat przyjmie Senat ją zapewne bez bez poprawek i zacznie obowiązywać od stycznia 2016 roku. Czy przepisy w niej zawarte są korzystne dla rolników okaże się w praktyce. Nie mniej wobec zastrzeżeń zgłaszanych podczas prac w komisjach sejmowych http://www.sejm.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1640 i senackich http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,9,1,komisja-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.html i braku odpowiednich aktów wykonawczych najprawdopodobniej będzie konieczne jej poprawianie.

Źródło informacji: http://nowoczesnafarma.pl/Przetworstwo-w-gospodarstwie-od-stycznia-2016—.html#nso