Dlaczego Międzynarodowa Koalicja broni polskiej wsi w sejmie?

Prezentacja w Sejmie, 20.11.01

Witam Państwa serdecznie.

Przedstawiając się nie mogę pominąć faktu, że jestem również małorolną chłopką z podkrakowskiej wsi. I jestem z tego bardzo dumna. Jestem dumna z wielu polskich rolników! Mam nadzieję, że to spotkanie da początek konkretnym działaniom ze strony Rządu, które przyczynią się do promocji i ochrony polskiej wsi. Bowiem polska wieś jest bardzo wyjątkowa – jest jak oaza na pustyni. To na polskiej wsi zachowała się wielka bioróżnorodność, piękne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa. A wszystko to dzięki temu, że mamy dużo dobrych, tradycyjnych i ekologicznych rolników, którzy kochają swoją pracę. I to jest siłą naszego rolnictwa i to jest nasz narodowy skarb.

 Decyzje podejmowane dzisiaj mogą jednak spowodować zniszczenie takiego wyglądu polskiej wsi w ciągu kilku następnych lat. Dlatego też stanowisko negocjacyjne Polski, które oparte jest na obecnym kształcie Wspólnej Polityki Rolnej musi ulec zmianie !

ICPPC (*) powstała rok temu. ICPPC jest organizacją niepolityczną i współpracuje ze wszystkimi, którzy chcą promować i chronić polską wieś. Zainicjowałam ją osobiście bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu pracy dla wsi i międzynarodowej promocji polskiej wsi. W listopadzie 2000 umowę Koalicji podpisały 42 organizacje z 18 krajów; obecnie jest ponad 300 organizacji, które popierają ICPPC i uważają, że sprawa ochrony polskiej wsi jest ważna nie tylko dla Polski ale i dla całej Europy. Europie bowiem dramatycznie potrzeba kraju, który udowodni całemu światu, że drobne gospodarstwa rolne to najlepszy model dla produkcji bezpiecznej żywności oraz długoterminowego i zrównoważonego zarządzania nieodnawialnymi zasobami. ICPPC to również inicjatywa, która ma na celu obudzić Polaków, którzy śpią i nie dostrzegają wartości polskiego rolnictwa i polskiej wsi.

W ciągu minionego roku ICPPC prowadziła bardzo intensywną kampanię w kraju i poza krajem. Wspólnie z Sir Julianem Rose, Współ-dyrektorem ICPPC, odwiedziliśmy 6 regionów polski, uczestniczyliśmy w ponad 50 spotkaniach z rolnikami, przedstawicielami organizacji rolniczych, przedsiębiorcami, handlowcami, przedstawicielami władzy, politykami, organizacjami pozarządowymi. Prowadziliśmy wiele konferencji prasowych.

Zorganizowaliśmy międzynarodowe seminarium poświęcone żywności genetycznie modyfikowanej z udziałem najlepszych specjalistów europejskich, które zakończyliśmy wnioskiem, że Polska powinna być krajem wolnym od GMO!
I to od Rządu oczekujemy wyraźnych decyzji zakazujących sprowadzania i produkcji żywności GMO bowiem wszystkie inne działania są i będą tylko półśrodkami, które przy obecnym stanie świadomości społecznej będą nieskuteczne! Również w tym temacie mamy do stracenia więcej niż do zyskania.

W kwietniu tego roku ICPPC wydało „Kartę 21-Manifest dla polskiej wsi XXI wieku”. Jest to dokument programowy ICPPC i wskazuje na kierunek polityki, która pozwoli zapewnić bezpieczną przyszłość wiejskim przedsięwzięciom oraz zagwarantuje niezależność małorolnym chłopom. Czytelne przesłanie Karty 21 sprawiło że w ciągu pół-roku podpisało ją 320 polskich i międzynarodowych organizacji reprezentujących ponad 4 mln obywateli.

Również wielu polityków pozytywnie odniosło się do Karty 21. Pozwolę sobie zacytować wypowiedź Pani Minister Rolnictwa z Danii:
’…Czytając Wasz Manifest zdałam sobie sprawę, że zawiera on szereg interesujących propozycji dotyczących rozwiązania problemów, z którymi Polska będzie musiała się borykać przy okazji przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej… na najbliższym spotkaniu z polskimi partnerami nie omieszkam poruszyć sprawy KARTY 21…’

W skład Koalicji wchodzą różne organizacje, przede wszystkim pozarządowe, które realizują lokalnie na polskiej wsi szereg dobrych projektów. Projektów, które się sprawdzają i dlatego powinny być wdrożone do oficjalnego programu rządowego i to Rząd powinien je promować i realizować na szeroką skalę w całej Polsce.

Jednym z takich projektów jest „Ekoturystyka w ekologicznych gospodarstwach rolnych”, nie agro ale ekoturystyka kładąca wyraźny nacisk na ochronę środowiska, edukację ekologiczną społeczeństwa, promującą rolnictwo ekologiczne. Projekt ten jest od lat z powodzeniem realizowany przez stowarzyszenie ECEAT-Poland (**). Przeciętnie z jedno-osobową obsługą, często bez funduszy, daje średnio 20% dodatkowego przychodu rolnikom (obecnie ponad 120 gospodarstw na terenie całej Polski). Nasi goście to w 70% turyści zagraniczni, którzy dzięki ekoturystyce poznają najlepsze walory polskiej wsi.
W tym roku projekt ten został nagrodzony przez Brytyjskie Linie Lotnicze i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii nagrodą „Tourism for Tommorow 2001′.
Mamy nadzieję, że Rząd Polski w końcu też dostrzeże i doceni ten projekt i tę szansę.

Kolejne bardzo praktyczne projekty, które są sukcesem i powinny być realizowane w całej Polsce przedstawią moi koledzy z organizacji, które popierają ICPPC i Kartę 21.

Na zakończenie chciałam jeszcze dodać, że dobre rozwiązania wiejskich problemów to nie tylko pieniądze ale odpowiednie przepisy, ustawy, regulacje, które np. umożliwią rolnikom sprzedaż wspaniałych domowych przetworów i zabezpieczą ich lokalną sprzedaż. To również dobra promocja naszej wsi.
I jeszcze jedno nie chcemy zrobić z polskiej wsi muzeum; chcemy zachować najlepsze jej wartości i dodać najnowocześniejsze, ekologiczne technologie.

Jadwiga Łopata,
Współ-Dyrektor ICPPC
Prezes ECEAT-Poland