Wolni polscy rolnicy nie korporacyjni/unijni niewolnicy!

Rolniku, przeczytaj! Pomyśl i nie daj się złapać w kolejną pułapkę!

Rodzinne gospodarstwa są systemowo niszczone przez UE i kolejne rządy RP, polski łańcuch żywnościowy przejmowany jest przez globalne korporacje agrobiznesu. Już w 2001 r. władze UE ujawniły, że ich celem w stosunku do Polski jest m. in. likwidacja 1 miliona gospodarstw rolnych. (https://doprawdy.info/2023/07/polska-do-wziecia-czy-solidarnosc-miasta-i-wsi/ )

Tymczasem polska wieś to ciągle niedoceniane bogactwo; stanowi ona fundament, na którym Polacy muszą się oprzeć, bowiem od niego zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe oraz zachowanie bogactwa naturalnego i kulturowego.

Szanowni Rolnicy,

Walczycie z ukraińskimi oligarchami i korporacjami, a w wolontariacie chcecie zaprosić korporacje GMO/NGT (*) do swoich gospodarstw?

Kto Wam wmówił, że GMO/NGT jest dobre, bo FAKTY z całego świata pokazują ogromne zagrożenie GMO/NGT dla wolności rolników i konsumentów, dla zdrowia i środowiska. Jedynymi beneficjantami są korporacje i ich lobby (urzędnicy, politycy, naukowcy…). Np. w USA,

w Kanadzie, Argentynie czy w Indiach rolnicy zapłacili ogromną cenę za to, że uwierzyli

„w gruszki na wierzbie” obiecywane przez promotorów GMO!

Słusznie, że nie chcecie ZIELONEGO ŁADU, ale dlaczego w wolontariacie chcecie zaprosić GMO/NGT do swoich gospodarstw. GMO/NGT to też wytwory Zielonego Ładu!

Komisja Europejska chce, aby NGT służyły ochronie klimatu, bez względu na koszty, jakie poniosą rolnicy i konsumenci. W strategii „Od pola do stołu” określono zastosowanie nowych technologii, w tym biotechnologię…, czyli GMO/NGT.

Ważniejsze skutki uwolnienia GMO/NGT do środowiska – zagrożenia dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski:

  1. Uzależnienie rolników – a w dalszej konsekwencji kraju – od międzynarodowych korporacji pod względem: materiału siewnego, herbicydów (związanych z daną odmianą GM), warunków nakładanych przez korporacje-właścicieli patentów na rolników.
  2. Degradacja gleb oraz powstawanie tzw. superchwastów i superszkodników.
  3. Nieodwracalne skażenie upraw konwencjonalnych, tradycyjnych i ekologicznych przez GMO/NGT z wszystkimi tego negatywnymi skutkami ekonomiczno-społecznymi.
  4. Utrata rynków zbytu wskutek nieuniknionego zanieczyszczenia plonów przez GMO. Konsumenci wolą żywość otrzymywaną tradycyjnymi metodami.
  5. Narażenie rolników na sprawy sądowe z właścicielami patentów roślin GMO jako skutek nieświadomego korzystania z patentowanej modyfikacji genetycznej.

UWAGA! Realizacja postulatu dania wyboru pomiędzy GMO/NGT i nie-GMO rolnikom

i konsumentom dziś, będzie więc skutkować pozbawieniem takiego wyboru

w przyszłości (choćby wskutek ciągłego, rozprzestrzeniającego się skażenia przez GMO/NGT upraw nie-GMO).

GMO/NGT w ochronie klimatu”? Z martwymi pszczołami i innymi owadami, ze zdegradowaną, martwą glebą?

GMO/NGT to tylko obietnice bez pokrycia!

Uwikłanie się w produkcję GMO jest sprzeczne z dalekowzrocznym interesem polskiego rolnictwa

i przemysłu spożywczego i zagrozi konkurencyjnej pozycji polskiej żywności. Konsumenci na całym świecie wolą żywość otrzymywaną tradycyjnymi metodami.

Zgodnie z ramowym stanowiskiem RP przyjętym w roku 2008 oraz zapisami art. 49a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. 2022.546 t.j.) Rzeczpospolita Polska jest krajem wolnym od upraw GMO.

Modyfikacje genetyczne rozprzestrzeniają się na inne rośliny poprzez zapylenie krzyżowe.

Nasiona GMO/NGT przenoszone przez wiatr, czy zgubione w transporcie, zanieczyszczają uprawy tradycyjne. Strefy buforowe nie chronią przed zapyleniem krzyżowym i przenoszeniem się modyfikacji genetycznych na rośliny tradycyjne.

Plony odmian GMO są porównywalne do plonów odmian tradycyjnych lub są słabsze. Ziarno GM jest droższe, koszt jest większy o opłaty licencyjne, a w przypadku odmian RR większe jest zużycie i koszt herbicydów.

Kto zapisze na swoje konto zgodę na kolejne próby zniewolenia rolników i konsumentów, tym razem przez GMO/NGT? PARLAMENT EUROPEJSKI UZNAŁ (nieznaczną większością głosów) „równoważność żywności GMO/NGT i nie GMO”…, brak słów!

Tymczasem niezależni naukowcy biją na alarm i mówią: „… nie ma podstaw naukowych dla propozycji Komisji (Europejskiej) dotyczącej usunięcia zabezpieczeń regulacyjnych w odniesieniu do nowych GMO/NGT.”

ROLNIKU! KONSUMENCIE!

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ – NGT to tylko inna nazwa dla nowych technologii inżynierii genetycznej dla produkcji szkodliwego GMO (*), które wywołuje raka i inne choroby u ludzi i zwierząt, niszczy bioróżnorodność i ziemię, służy uzależnieniu rolników i konsumentów od korporacji. Zapamiętaj: NGT (nowe GMO) To też GMO!

(*) GMO – Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) to organizm, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w naturze przez zamianę, dodanie lub wyłączenie genu lub kilku genów. (Mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMM i GMO) – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)).

NGT z ang. New Genomic Techniques – nowe technologie genomowe – nowe GMO. Skrótu NGT używa się też na określenie produktów NGT, czyli nowego GMO. Czasem zamiennie używa się określenia „edycja genów (genomu)” na określenie NGT.

… Jak dotąd dowody wskazują na to, że edycja genów wytwarza nawet więcej uszkodzeń genomów i jest nawet mniej przewidywalna niż standardowa inżynieria genetyczna…

(Dr J. Latham, https://www.youtube.com/watch?v=Au5HO7it9ng, 5’20’’).

Więcej informacji: www.doprawdy.info